Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Projekat

Promocija i razvoj socijalnih usluga za osobe sa invaliditetom

Naziv projekta:

Promocija i razvoj socijalnih usluga za osobe sa invaliditetom

Donator:

Grad Beograd, Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Vreme trajanja projekta:

oktobar 2013 – decembar 2013.

Partneri:

/

Cilјevi projekta:

– Jačanje kapaciteta osoba sa invaliditetom i stvaranje održivih modela za socijalno preduzetništvo, koji će doprineti njihovoj većoj samostalnosti, socijalnoj i ekonomskoj uklјučenosti.

– Povećan nivo znanja cilјnih grupa za primenu i razvoj socijalnog preduzetništva i razvoj biznis planova.

Povezane vesti:
Nema povezanih vesti za ovaj projekat...
Donatori:
Promocija i razvoj socijalnih usluga za osobe sa invaliditetom
Skip to content