Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Projekat

Promocija i razvoj socijalnih usluga za osobe sa invaliditetom

Naziv projekta:

Promocija i razvoj socijalnih usluga za osobe sa invaliditetom

Donator:

Grad Beograd, Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Vreme trajanja projekta:

oktobar 2013 – decembar 2013.

Partneri:

/

Cilj projekta: Jačanje kapaciteta osoba sa invaliditetom i stvaranje održivih modela za socijalno preduzetništvo.

Projektne aktivnosti usmerene su na doprinos većoj samostalnosti osoba sa invaliditetom i njihovoj većoj socijalnoj i ekonomskoj uključenosti. Kroz aktivnosti povećava se nivo znanja ciljnih grupa za primenu i razvoj socijalnog preduzetništva i vrši se razvoj biznis planova u ovoj oblasti.

 

Povezane vesti:
Nema povezanih vesti za ovaj projekat...
Donatori:
logo_lat
Skip to content