Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Projekat

Škola liderskih veština za mlade sa invaliditetom

Naziv projekta:

Škola liderskih veština za mlade sa invaliditetom

Donator:

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Vreme trajanja projekta:

oktobar 2018-maj 2019.

Partneri:

Institut za javnu politiku

Projekat će doprineti osnaživanju mladih sa invaliditetom, direktnim jačanjem njihovih potencijala, kako bi postali aktivni, ostvarili uticaj u društvu i kreirali vitalne društveno-ekonomske promene. Ovo će se postići realizacijom dva programa: treninga za razvoj liderskih veština i treninga za razvoj digitalnih veština, koji će omogućiti izgradnju kritičkog mišljenja, sticanje modernih veština i ostvarenje direktnog uticaja u lokalnoj zajednici.

Glavni cilj Škole jeste jačanje liderskih potencijala mladih sa invaliditetom kao pokretača promena, omogućavajući im da preuzmu aktivnu ulogu u razvoju svojih lokalnih zajednica. Škola predstavlja edukativno-radioničarski program sastavljen od 3 modula, u trajanju od po 3 dana svaki, pri čemu će svaki modul biti realizovan jednom mesečno. Moduli će biti interaktivnog karaktera, a u periodu između modula, učesnici će dobijati konkretne zadatke koje će biti u obavezi da realizuju.

Povezane vesti:
Nema povezanih vesti za ovaj projekat...
Donatori:
Škola liderskih veština za mlade sa invaliditetom
Skip to content