Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Projekat

Socijalizacija i karijerno vođenje mladih Roma 

Naziv projekta:

Socijalizacija i karijerno vođenje mladih Roma 

Donator:

Grad Beograd, Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Vreme trajanja projekta:

maj 2011 – novembar 2011.

Partneri:

/

U cilju podizanja nivoa socijalnih veština koje bi omogućile veći stepen zapošljavanja romske populacije sa teritorije grada Beograda, ovaj projekat je direktno doprineo unapređivanju seta veština koje su identifikovane kao nedostaci, kao i većoj informisanosti ove ciljne grupe o potrebi primene karijernog vođenja, njihovoj većoj socijalizaciji i društvenoj uključenosti.

Povezane vesti:
Nema povezanih vesti za ovaj projekat...
Donatori:
Socijalizacija i karijerno vođenje mladih Roma 
Skip to content