Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Projekat

Sport inkluzija osoba sa invaliditetom 

Naziv projekta:

Sport inkluzija osoba sa invaliditetom 

Donator:

Grad Beograd, Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Vreme trajanja projekta:

mart 2009 – oktobar 2009.

Partneri:

Forum mladih sa invaliditetom

Cilj projekta: Povećavanje senzibilnosti predstavnika lokalne zajednice o sportskoj inkluziji osoba sa invaliditetom.

U okviru projekta stvaraju se uslovi za promenu institucionalnog i organizacionog ambijenta koji treba da omogući povećani sportski aktivizam osoba sa invaliditetom na teritoriji grada Beograda.

 

Povezane vesti:
Nema povezanih vesti za ovaj projekat...
Donatori:
logo_lat
Skip to content