Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Projekat

Zajedno u školi

Naziv projekta:

Zajedno u školi

Donator:

Grad Beograd, Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Vreme trajanja projekta:

jul 2012 – decembar 2012.

Partneri:

/

Projekat se bavi promocijom inkluzivnog obrazovanja kao veoma važnog elementa u procesu socijalne inkluzije dece sa smetnjama u razvoju/sa invaliditetom tj. sagledavanjem stanja i mogućnosti za inkluziju putem njihovog uklјučivanja u redovni školski sistem i kvalitetno obrazovanje u skladu sa njihovim mogućnostima i sposobnostima.

Inkluzivno obrazovanje pruža mogućnost deci sa smetnjama u razvoju/invaliditetom da budu deo školske zajednice i tako se pripreme da kao odrasle osobe ravnopravno učestvuju u životu zajednice kojoj pripadaju

Povezane vesti:
Nema povezanih vesti za ovaj projekat...
Donatori:
Zajedno u školi
Skip to content