Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Radna praksa za mlade sa invaliditetom

Forum mladih sa invaliditetom svake godine organizuje Radnu praksu za mlade sa invaliditetom u kompanijama u Beogradu. Radna praksa je dizajnirana u skladu sa potrebama mladih sa invaliditetom i omogućava unapređenje postojeće sistemske podrške, uvođenjem inovacija u pristup nezaposlenim mladima.

U toku ovog projekta, mladi sa invaliditetom imaju priliku da steknu radno iskustvo, razviju sposobnosti i postanu konkurentniji na tržištu rada.

Program takođe podrazumeva i rad sa poslodavcima u cilju edukacije o procesu zapošljavanja osoba sa invaliditetom, kako bi kroz međusobne neposredne kontakte sa osobama sa invaliditetom bili  motivisani i osnaženi za inkluzivno zapošljavanje.  

Možda vas zanima i

Skip to content