Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Rezultati javnog poziva „Aktivno uključivanje mladih sa invaliditetom/hendikepom u aktivnosti civilnog društva“

U okviru Javnog poziva za podnošenje predloga projekta za organizacije civilnog društva koje rade sa mladima, Konkurs: “Aktivno uključivanje mladih sa invaliditetom/hendikepom u aktivnosti civilnog društva”, raspisan od strane Foruma mladih sa invaliditetom 23.oktobra 2019.godine, doneta je odluka o dodeli finansijskih sredstava.

Evaluaciona komisija, koju su činili predstavnici Ministarstva omladine i sporta, Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, Udruženja studenata sa hendikepom, Udruženja za mlade Srbije, Secons – grupe za razvojnu inicijativu i Foruma mladih sa invaliditetom, od pristiglih 23 predloga projekata, odabrala je 5 koji će biti finansirani u ukupnom iznosu od 20.000,00 eura.

Spisak odabranih projekata:

Poziv je realizovan u okviru projekta “Digitalna i medijska pismenost mladih sa invaliditetom/hendikepom”, koji se realizuje u periodu januar 2018-jun 2020. god. Projekat se realizuje u okviru programa Evropske Unije “Civil Society Facility and Media Programme 2016-2017”.

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content