Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Vesti / /

Sajam socijalnog preduzetništva

sendbinary

Zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo da učestvujete na

SAJMU SOCIJALNOG PREDUZETNIŠTVA

20. februar 2013.
Privredna komora Beograda,
Kneza Miloša 12, VI sprat

Poštovani,

U Evropi i širom sveta sve je veći broj kompanija čije poslovanje nije zasnovano na profitu, već na socijalnoj motivaciji. Procenjuje se da sektor socijalnog preduzetništva u svetu danas zapošljava oko 40 miliona ljudi, pri čemu u EU različiti oblici socijalnog preduzetništva čine oko 2 miliona privrednih društava, što predstavlja 10% od ukupnog broja.

Organizacije koje se mogu smatrati socijalnim preduzećima u Srbiji tek nedavno počinju da privlače pažnju kao potencijal koji može da ublaži posledice tranzicije i pruži mogućnost zapošljavanja.

Najveće prepreke za dalji razvoj socijalnog preduzetništva u Srbiji ogledaju se u niskom i neadekvatnom nivou poznavanja poslovnih veština potencijalnih preduzetnika, kao i nepostojanje efikasnih mehanizama podrške. Takođe, nedovoljna saradnja sa poslovnim sektorom predstavlja prepreku čijom eliminacijom bi se znatno ubrzao razvoj socijalnog preduzetništva, pre svega kroz koncept društveno odgovornog poslovanja.

Želeći da doprinese razvoju socijalnog preduzetništva Forum mladih sa invaliditetom realizuje projekat Platforma za socijalno preduzetništvo koji ima sledeće ciljeve:

1. Podizanje svesti o koristi koju socijalno preduzetništvo pruža pojedincima, preduzećima i zajednici, doprinoseći razvoju preduzetništva

2. Sprovođenje edukativnog programa za razvoj preduzetničkih ideja

3. Povezivanje i partnerstvo između socijalnih preduzeća, vladinih institucija i kompanija

U periodu od 02. do 07.12.2012, u okviru datog projekta, realizovana je Škola socijalnog preduzetništva koja je okupila 20 budućih socijalnih preduzetnika, a koji su kroz intenzivan program edukacije unapredili poslovna znanja i veštine i izradili poslovne planove. U cilju promocije budućih socijalnih preduzetnika, kao i postojećih socijalnih preduzeća, zajedno sa partnerima i sponzorima organizujemo Sajam socijalnog preduzetništva, na kojem će se preduzetnici predstaviti široj zajednici.

Sajam socijalnog preduzetništva će se održati 20. februara 2013. godine u Beogradu. Poziv za učešće i prezentaciju svog poslovanja i svojih proizvoda upućen je preduzećima u Srbiji koja posluju kao socijalna, kao i već pomenutim novim preduzetnicima. Ovom prilikom, iskazujemo nadu i želju da ovakva praksa postane tradicionalna, te da omogući socijalnim preduzetnicima izlazak u javnost i povezivanje sa privatnim i javnim sektorom, kao i uspešnije i efikasnije plasiranje proizvoda krajnjim potrošačima.

Sajam socijalnog preduzetništva organizuje se uz pokroviteljstvo Ambasade Kraljevine Norveške u SrbijiMinistarstva rada, zapošljavanja i socijalne politikeSekretarijata za socijalnu zaštitu grada Beograda, Sekretarijata za privredu grada BeogradaPrivredne komore BeogradaGradskog centra za socijalno preduzetništvo Beograda, kao i kompanija Eurobank i Ernst&Young.

Predstavnici poslovnog sektora i predstavnici institucija dobrodošli su da posete Sajam i pruže podršku socijalnim preduzećima kroz određene forme saradnje i partnerstva.

KAKO SE PRIJAVITI?

Da biste se prijavili za učešće u programu potrebno je da popunite online prijavni formular ili

prijavni formular (word file) i da ga pošaljete na e-mail adresu: socijalnopreduzetnistvo@fmi.rs .

Uz prijavni formular, potrebno je dostaviti vektorski logo (logo za štampu) preduzeća/organizacije, kao i propagandni/reklamni materijal po izboru za kreiranje kataloga Sajma (fotografije, baneri, brošure, itd).

Rok za podnošenje prijava je 08. Februar 2013.godine. Prijave poslate nakon isteka roka neće biti uzete u razmatranje.

Učešće na Sajmu je besplatno.

Svi učesnici će dobiti:

  • svoj izložbeni prostor
  • reklamni baner sa logom preduzeća/organizacije (koji ostaje u vlasništvu preduzeća/organizacije nakon Sajma)
  •  katalog sa popisom i podacima svih izlagača (koji će biti distribuiran svim posetiocima Sajma, kao i drugim kompanijama u Srbiji)
  • Postavljanje veb banera preduzeća/organizacije na zvaničnoj internet prezentaciji projekta www.socijalnopreduzetnistvo.rs i prezentacijama ostalih učesnika
  • Isticanje logotipa preduzeća/organizacije na promotivnim materijalima projekta

Zainteresovani učesnici će biti u mogućnosti da u određenom vremenu održe i prezentaciju svog preduzeća/organizacije na video bimu postavljenom u sali izložbenog prostora.

Napomena: Učesnici sami snose troškove prevoza.

Vreme trajanja Sajma je od 10:00h do 17:00h.

Detaljna uputstva, protokol i informacije o tačnom vremenu održavanja konferencije za štampu će vam biti dostavljene naknadno.

Očekujemo Vas!

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content