Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Vesti / /

Seminar „Socijalno preduzetništvo i uloga alternativne ekonomije“

Predstavnici FMI-a učestvovali su na seminaru Socijalno preduzetništvo i uloga alternativne ekonomije, u organizaciji Evropskog pokreta u Srbiji, pri čemu je izvršni direktor Foruma mladih sa invaliditetom, Željko ilić održao prezentaciju na pomenutu temu.

Cilj je bio povećanje znanja i razumevanja socijalne ekonomije i njenog funkcionisanja u Srbiji. Svoje učešće su uzele mnogobrojne nevladine organizacije i stručnjaci iz oblasti socijalne politike, koji su podržali promociju i razumevanje alternativne ekonomije, jačanje njenih preduzetničkih potencijala, pružanje usluga, kao i bolje shvatanje savremenih trendova razvoja socijalnih ekonomija i socijalnog dijaloga, kao važnog aspekta procesa reforme socijalne politike u Srbiji.

Usled drastičnog povećanja nezaposlenosti i siromaštva, organizacije civilnog društva nedavno su počele da uočavaju svoj značaj u poboljšanju ukupne socijalne situacije. Ipak, ova iskustva su još uvek u početnoj fazi, i na niskom stupnju razvoja. Može se reći da jedan deo neprofitnih organizacija i kooperativa treba da se smatra budućim činiocima za jačanje socijalne kohezije na lokalnom nivou.
Ciljevi seminara su bili:

1. Jačanje socijalne kohezije u Srbiji u teškim ekonomskim okolnostima

2. Poboljšanje znanja o alternativnoj ekonomiji

Posebna pažnja bila je usmerena ka pitanju novih oblika socijalnog preduzetništva, pri Čemu je izvršni direktor FMI-a Željko ilić održao prezentaciju na temu „Socijalno preduzetništvo osoba sa invaliditetom“. Većina relevantnih istraživanja i analiza nadležnih državnih organa i međunarodnih organizacija ukazuju na dva dominantna problema osoba sa invaliditetom u Srbiji.

Prvi, loš materijalni položaj koji je posledica niskog stepena zaposlenosti ove društvene grupe i drugi, društvena izolovanost kao posledica marginalizacije osoba sa invaliditetom.

U tom cilju, neophodno je izvršiti analizu stanja i potencijala za socijalnim preduzetništvom osoba sa invaliditetom u lokalnim zajednicama, kao i implementaciju modela socijalnog preduzetništva kroz edukaciju i praktiču primenu.

{gallery}socijalno_preduzetnistvo{/gallery}

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content