Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Vesti / /

Uvođenje antidiskriminacije u oblast socijalne politike u Srbiji

Imajući u vidu usvojen Zakon o diskriminaciji u Srbiji, kao i činjenicu da je razvoj nacionalne politike u borbi protiv diskriminacije i promovisanje jednakosti na samom početku nacionalne implementacije, Ministarstvo rada i socijalne politike, sa partnerima, kreiralo je i razvilo projekat u okviru Progress programa, koji za cilj ima Uvođenje antidiskriminacije u oblast socijalne politike u Srbiji.

Projekat, finansiran od strane Evropske komisije, odpočeo je sa realizacijom 3 decembra, a omogući će, pre svega, širenje informacija i uvođenje EU antidiskriminacionih politika u oblast socijalne politike. Ciljne grupe obuhvaćene projektom jesu javni servisi socijalne politike i podrške, deca i mladi, nevladine organizacije, tela za nacionalnu ravnopravnost, kao i opšta javnost. Istraživače aktivnosti, treninge i obuke, kampanje, izgradnju kapaciteta i nacionalne seminare sprovodiće partneri na projektu: NVO Građanske inicijative, Profesionalno udruženje tužilaca, Forum mladih sa invaliditetom i NVO Centar za prava deteta.

Forum mladih sa invaliditetom, kao jedan od partnera, svoj doprinos pruža kroz organizaciju i implementaciju tri regionalna seminara za lidere organizacija civilnog društva, a koji predstavljaju marginalizovane grupe stanovništva. Seminari će biti održani u Kragujevcu, Novom Sadu i Beogradu, a doprineće jačanju svesti, izgradnji kapaciteta koji se odnose na pitanja zastupanja i promovisanja, kao i jačanje znanja u oblasti monitoringa politike protiv diskriminacije.

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content