Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Tribina “Od izolacije do socijalne inkluzije osoba sa intelektualnim/mentalnim teškoćama“ održana na FASPER-u

Forum mladih sa invaliditetom i Udruženje korisnika psihijatrijskih usluga i njihovih porodica „Duša“ održali su 05. novembra 2015. godine tribinu „Od izolacije do socijalne inkluzije osoba sa intelektualnim/mentalnim teškoćama“ na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu.

Glavni cilj tribine bio je skretanje pažnje na neophodnost podrške i razumevanja od strane svih društvenih sistema za osobe sa mentalnim teškoćama i smanjenje barijera sa kojima se pomenute osobe suočavaju. Članovi udruženja „Duša“ govorili su o stigmatizaciji osoba s mentalnim poremećajima na osnovu sopstvenog iskustva, kao i stanju u našoj zemlji (psihijatrijskim institucijama, udruženjima korisnika i drugim oblicima vaninstitucionalne pomoći).

Tribina je realizovana u okviru projekta „Društvene mogućnosti za osnaživanje porodice“, čiji je nosilac Forum mladih sa invaliditetom, a finansiran je od strane Evropske unije, kroz projekat ”Unapređenje položaja korisnika rezidencijalnih ustanova sa intelektualnim i mentalnim poteškoćama, kroz stvaranje uslova za njihovo uključivanje u društvo i lokalnu zajednicu“.

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content