Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Unapređenje zapošljivosti dugoročno nezaposlenih osoba sa invaliditetom

Forum mladih sa invaliditetom započeo je realizaciju projekta ,,Unapređenje zapošljivosti dugoročno nezaposlenih osoba sa invaliditetom“ (Pathway to inclusive labour market).

Cilj projekta je unapređenje zapošljivosti dugoročno nezaposlenih osoba sa invaliditetom, putem kreiranja i realizacije paketa mera i usluga, kao i jačanjem socijalne inkluzije na tržištu rada.

Aktivnosti će se realizovati u četiri grada, i to u Beogradu, Novom  Sadu, Kragujevcu i Nišu.

Glavne aktivnosti obuhvaćene projektom su:

  • Realizacija istraživanja o položaju dugoročno nezaposlenih osoba sa invaliditetom i tržišta rada
  • Dizajniranje paketa mera u cilju unapređenja zapošljivosti, kroz proces profilisanja i direktnog kontinuiranog rada sa korisnicima (dugoročno nezaposlenim osobama sa invaliditetom)
  • Realizacija obuke za profesionalce koji će pružati uslugu – paket mera korisnicima
  • Realizacija obuke za savetnike za zapošljavanje NSZ
  • Realizacija paketa mera za profilisanje korisnika
  • Psiho-socijalna podrška korisnicima – soft skills treninzi
  • Obuke za dokvalifikacije/prekvalifikacije korisnika
  • Realizacija treninga za biznis sektor
  • Realizacija posredovanja u zapošljavanju
  • Realizacija mera podrške poslodavcima za radnu integraciju osoba sa invaliditetom

Projekat se realizuje od decembra 2018. do decembra 2020. godine, u partnerstvu sa Nacionalnom službom za zapošljavanje Srbije i Zavodom za zapošljavanje Crne Gore.

***

Projekat se realizuje u okviru šireg projekta “Podrška Evropske unije aktivnom uključivanju mladih”, koji je vredan 4.7 miliona evra, i koji finansira EU (IPA 2014) a kofinansira Vlada Republike Srbije. Projekat ima za cilj da obezbedi veću društvenu uključenost mladih u Srbiji  povećanjem zaposlenosti, omladinskih aktivnosti, radnog iskustva i preduzetničke prakse među mladima. Evropska unija i Vlada Republike Srbije su bespovratno dodelili 24 granta,  koji će se realizovati u više od 35 gradova i opština u Srbiji do kraja 2021. Projekti, koje sprovode republičke i pokrajinske institucije socijalne zaštite, opštine i gradovi, centri za socijalni rad, udruženja građana, fondacije i obrazovne ustanove, će povećati obim i kvalitet usluga na lokalnom nivou u obrazovanju i zapošljavanju, inovativnoj praksi i modelima aktivnog uključivanja, i na taj način ojačati društvenu uključenost mladih. Uticaj i konkretni rezultati projekta se očekuju na svim nivoima, a posebno u vezi sa povećanim kapacitetima relevantnih institucija u oblasti inovativnog razvoja i upravljanja merama aktivnog uključivanja mladih, razvoja politike u skladu sa najboljom praksom EU, kao i efikasniju upotrebu finansijske pomoći Evropske unije.

 

Projektom upravlja Ministarstvo finansija – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije, dok su institucionalni korisnici projekta Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstvo omladine i sporta.

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content