Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Usluge Foruma mladih sa invaliditetom u okviru programa zapošljavanja

Forum mladih sa invaliditetom već 10 godina pruža podršku osobama sa invaliditetom u procesu zapošljavanja. Program se realizuje u Beogradu, a u periodu od jula 2020. do aprila 2021. godine, svim članovima su dostupne sledeće usluge:

 1. PROFILISANJE ZA TRŽIŠTE RADA

Profilisanje za tržište rada je usluga koja omogućava da korisnici postanu proaktivni u unapređenju sopstvenog položaja i da unaprede kompetencije za uspešno uključivanje u svet rada.

Ciljevi usluge:

 • Unapređenje ličnih kompetencija (podizanje svesti o sopstvenim sposobnostima i veštinama, podsticanje samoostvarenja, motivacija za uspostavljanje pozitivnog stava prema radu, obuci, obrazovanju, poboljšanje kvaliteta života pojedinca, …);
 • Izrada plana zapošljavanja;
 • Poboljšanje funkcionisanja u oblasti porodice i šireg društvenog okruženja;
 • Širenje zdrave socijalne mreže.

Način realizacije usluge:

Program će se realizovati kroz individualni rad sa pojedincem, te će na taj način pojedinac moći otvoreno da govori o poteškoćama sa kojima se suočava, načinima za njihovo prevazilaženje i o svojim budućim planovima, a sve u cilju sagledavanja ličnih potencijala i mogućnostima za zapošljavanje. Ovakav pristup pruža podršku za savladavanje prepreka u okruženju: procenu mreže socijalne podrške, pribavljanje informacija o mogućoj uključenosti u različite mere i aktivnosti zapošljavanja, kao i o oblicima i načinima zapošljavanja.

Kao ishod programa, savetnice će pružiti smernice za uključivanje pojedinca u dalje aktivnosti koje se odnose na unapređenje kompetencija, konkretne obuke ili samo zapošljavanje.

Procedura korišćenja usluge

Usluga će biti dostupna svakog utorka i srede u mesecu od 17h. U direktnom radu sa korisnicima će biti angažovane 2 savetnice, a razgovori će se obavljati po principu jedan na jedan.

Neophodno je da zainteresovana lica zakažu sastanak sa savetnicom putem mail-a Foruma  office@fmi.rs ili telefonskim putem, na broj telefona 011 3220632 i 064 4007839. Forum mladih sa invaliditetom će pružiti informaciju o prvom slobodnom terminu za razgovor.

Trajanje individualnog razgovora je od 45 minuta do 1 sat i 30 minuta. U slučaju potrebe da se zakaže dodatni razgovor, on se može zakazati u direktnom dogovoru sa savetnicom. Maksimalan broj razgovora sa savetnicom, po jednom licu, je 3.

 1. REALIZACIJA RADIONICA ZA UNAPREĐENJE KOMPETENCIJA OSOBA SA INVALIDITETOM ZA TRŽIŠTE RADA

U procesu zapošljavanja, osim stručnih kompetencija i kvalifikacija, važne su i nespecifične kompetencije koje su osnov za razvoj dobrih odnosa na poslu i generalno za zdrav odnos prema radu. U tom cilju, Forum mladih sa invaliditetom će organizovati radionice za usvajanje znanja i veština koje poslodavci označavaju kao preduslov za zapošljavanje. Program je dizajniran u skladu sa savremenim trendovima na tržištu rada i podrazumeva rad na razvijanju tzv. „mekih veština“ koje su neophodne u današnjem svetu rada, bez obzira na to koji je posao u pitanju.

Radionice na različite teme će biti organizovane jednom mesečno, a pozivi će biti javno objavljivani na sajtu Foruma www.fmi.rs i na društvenim mrežama, a biće prosleđivani i direktno na mail članovima Foruma. Radionice će biti interaktivne, podsticaće diskusiju i aktivno učešće svih učesnika.

 1. IZRADA BIOGRAFIJE I PRIPREMA ZA RAZGOVOR ZA POSAO

Proces zapošljavanja i predstavljanja osoba sa invaliditetom budućem poslodavcu počinje onog momenta kada se prijave na određeni oglas za posao. Prvi korak za upoznavanje sa potencijalnim poslodavcem je biografija, a potom i intervju za posao. S obzirom na predrasude koji poslodavci poseduju prema radnim sposobnostima osoba sa invaliditetom, važno je da se osobe sa invaliditetom u ovom koraku predstave u najboljem mogućem svetlu.

Izrada biografije

Kako bi se unapredio kvalitet biografija koje osobe sa invaliditetom dostavljaju poslodavcima, Forum mladih sa invaliditetom će pružiti podršku u izradi, dopuni ili izmeni biografija svojim članovima.

Zainteresovani pojedinci mogu zahtev za izradu ili za unapređenje svoje biografije dostaviti na mail office@fmi.rs, nakon čega će naša HR ekspertkinja pružiti online podršku putem davanja adekvatnih formulara i smernica, kao i korekcije već napisanih biografija. Zahtev se može podneti u bilo kom trenutku.

Priprema za razgovor za posao

U cilju sticanja veština što boljeg predstavljanja poslodavcu, Forum mladih sa invaliditetom će jednom mesečno organizovati radionicu za pripremu za razgovor za posao.

Teme koje će se obrađivati su:

 • Borba protiv treme i straha
 • Dikcija
 • Govor tela
 • Odgovaranje na pretpostavljena pitanja: Sastavljanje preciznog spiska mogućih pitanja i uvežbavanja najboljih odgovora. Način odgovaranja na pitanja.

Za pripremu za intervju za posao, nakon obrade svih tematskih celina, sa svakim polaznikom će se obavljati generalna proba intervjua, obogaćena pitanjima koja se tiču oblasti u kojoj kandidat konkuriše za posao.

Radionice će se održavati svakog poslednjeg četvrtka u mesecu, a za učešće na radionicama neophodno je da se zainteresovani pojedinci prijave putem mail-a office@fmi.rs , najkasnije dva dana pre radionice, sa naznakom Priprema za razgovor za posao. Kako ćemo voditi računa o optimalnom broju polaznika zbog efikasnog rada, povratnim mail-om ćemo potvrditi prijavu za učešće.

***

Sve zainteresovane osobe sa invaliditetom mogu se prijaviti u bazu biografija Foruma popunjavanjem formulara koji se nalazi na naslovnoj strani sajta www.fmi.rs  („Prijava u bazu zapošljavanja“).

Forum pored navedenih usluga vrši informisanje članova o otvorenim pozicijama za posao, kao i predselekciju kandidata iz baze biografija, te prosleđivanje biografija članova poslodavcu.

Sve usluge su besplatne.

Za dodatne informacije o uslugama, prilikama na tržištu rada ili postojećim obukama, možete se obratiti Forumu mladih sa invaliditetom putem mail-a office@fmi.rs ili telefona 011 3220632 i 064 4007839. Radno vreme udruženja je svakog radnog dana od 09.00h-17.00h.

                                                                 * * *

Usluge se realizuju u okviru programa ,,Program zapošljavanja osoba sa invaliditetom na otvorenom tržištu rada” koji je finansiran od strane Grada Beograda, Sekretarijata za socijalnu zaštitu.

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content