Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Vesti / /

Uspešno realizovane aktivnosti projekta „Progress“

30. juna  i  01. jula u Beogradu,  uspešno  je implementiran  poslednji deo edukativno-informativnih  aktivnosti  projekta Progress, koje je realizovao  tim Foruma mladih sa invaliditetom zajedno sa  stalnim saradnicima, ekspertima iz oblasti ljudskih prava, socijalne politike  i  javnog  zastupanja.

Na dvodnevnom edukativnom programu  „Civilno društvo protiv diskriminacije“   učestvovale su brojne reprezentativne organizacije  civilnog  sektora  iz Beograda i okoline.  Visoki  nivo  interaktivnosti  i motivacija lidera organizacija  doprineli su  kvalitetu rezultata  ostvarenih  na treningu. Učesnici su stekli i ovladali neophodnim  znanjima i veštinama   za aktivnu borbu protiv diskriminacije, kao i za izgradnju i jačanje međusektorskih partnerstava   koje mogu da im omoguće iniciranje konkretnih  akcija na lokalnom nivou sa  ciljem da se unapredi položaj marginalnih grupa i poveća  stepen njihove društvene uključenosti.

Implementacijom ovih aktivnosti organizacija Forum mladih sa invaliditetom je iskazala visoki  stepen profesionalnosti i sposobnosti da dizajnira i realizuje edukativne programe sa različitim temama  koji mogu biti upućeni na  sve sektore našeg  društva. Takođe, FMI je demonstrirao lidersku ulogu koju je organizacija izgradila dugogodišnjim radom i rezultatima koje je ostvarila na polju ljudskih prava sa fokusom na društvenu uključenost i demokratsku participaciju, posebno mladih ljudi.
{gallery}projekat progres/progres{/gallery}

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content