POZIV ZA EDUKATIVNI PROGRAM „AKTIVACIJOM DO ZAPOSLENJA“

By
Updated: December 29, 2016

Udruženje Forum mladih sa invaliditetom organizuje petodnevni edukativni program za mlade sa invaliditetom, od 18 do 30 godina, koje žele da razviju svoja znanja i veštine i iskoriste mogućnost usavršavanja i unapređenja konkurentnosti na tržištu rada.

Program je kreiran na osnovu iskustva Foruma mladih sa invaliditetom u saradnji sa velikim brojem kompanija i organizacija na procesu zapošljavanja. Cilj programa je osnaživanje pojedinaca u procesu traženja posla, ukazivanje na različite mogućnosti radnog angažovanja i sticanje modernih znanja i veština koje su označene od poslodavaca kao prednost pri zapošljavanju.

Tokom petodnevne obuke polaznici će razviti sopstveni karijerni plan i akcioni plan zapošljavanja, kao i pohađati radionice kroz koje će razviti veštine komunikacije, timskog rada i digitalne veštine.

VIŠE O PROGRAMU

Mesto održavanja: Grad Beograd

Adresa: Terazije 23/Cara Lazara 5-7

Ko može da se prijavi?  Poziv je otvoren za mlade osobe sa invaliditetom, od 18 do 30 godina, koji imaju trenutno prebivalište u Gradu Beogradu. Ukoliko imaš više od 30 godina, razmotrićemo i tvoju prijavu :).

Broj učesnika:  Biće realizovana edukacija sa 2 grupe polaznika. Broj učesnika za jednu edukaciju je 15.

Vreme realizacije: Edukativni program traje 5 dana.

I grupa: 23/24 januar, 3/6/7. februar

II grupa: 9/10/13/14/17. februar

Sadržaj programa: Aktivno traženje posla – Samopromišljanje o vlastitoj karijeri. Mogućnosti razvoja karijere u tri sektora: državni, privatni i civilni. Omladinska politika/Volontarizam/Aktivno učešće u zajednici. Timski rad/ Komunikacija. Digital – društvene mreže i kako ih koristimo za naš cilj.

Program će voditi sertifikovani treneri.

Polaznici će dobiti sertifikat o pohađanju programa.

KAKO SE PRIJAVITI?

Učešće na obuci je besplatno. Forum mladih sa invaliditetom snosi sve troškove obuke: radnog materijala, zakupa sale, ishrane, osveženja.

Da biste se prijavili za učešće u programu potrebno je popuniti prijavni-formular.

Prijavni formular se šalje na e-mail adresu: office@fmi.rs .

Rok za podnošenje prijava za I grupu je 15. januar 2017.

Rok za podnošenje prijava za II grupu je 05. februar 2017.

Za sve dodatne informacije o programu možete se obratiti Forumu mladih sa invaliditetom putem telefona 011 32 20 632 (od 09:00h do 17:00h) ili putem mail-a office@fmi.rs .

Aktivnost se realizuje u okviru projekta „Aktivacijom do inkluzije u zapošlјavanju-podrška mladima sa invaliditetom”, koji sprovodi Forum mladih sa invaliditetom u partnerstvu sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i SeConS grupom za razvojnu inicijativu. Saradnici na projektu su Univerzitetski centar za studente sa hendikepom Univerziteta u Beogradu, Unija poslodavaca Srbije, Privredna komora Srbije i Udruženje poslovnih konsultanata Srbije. Projekat finansira Ministarstvo omladine i sporta.

You must be logged in to post a comment Login