Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Vesti / /

FMI deo novoformiranog Saveta za ravnopravnost i inkluzivno društvo

U utorak, 5. decembra, u prostorijama Krovne organizacije mladih Srbije održan je osnivački sastanak Saveta za ravnopravnost i inkluzivno društvo. Osnivanje tela koje bi se bavilo pitanjem socijalnog uključivanja društveno podzastupljenih grupa mladih inicirali su Udruženje mladih Roma Srbije i Udruženje studenata sa hendikepom na skupštini Krovne organizacije mladih održanoj na proleće ove godine.

Savet za ravnopravnost i inkluzivno društvo pokrenut je radi aktivnijeg zastupanja i zaštite interesa i potreba mladih iz društveno podzastupljenih grupa na nacionalnom nivou, direktnijeg povezivanja organizacija koje rade sa različitim društveno podzastupljenim grupama mladih kao i onih koje zagovaraju za njihove interese i mogućavanja uspešnije komunikacije, razmene i saradnje, kao i unapređenja znanja, informisanosti, razumevanja i drugih kapaciteta mladih i aktera omladinske politike za rad sa društveno podzastupljenim grupama mladih i zagovaranje njihovih interesa.

„Mladi sa invaliditetom se suočavaju sa diskriminacijom u različitim sferama društvenog života. Ukazivanje na obavezu poštovanja ljudskih prava i stvaranja društva ravnopravnih građana je zadatak svih nas.“ – Slađana Lević, Forum mladih sa invaliditetom

„Razlog za uključivanje Udruženja mladih Roma Srbije u Savet za ravnopravnost i inkluzivno društvo i naše učešće u njegovom radu je povećanje vidljivosti mladih Roma i uticaja na omladinske politike na lokalnom i nacionalnom nivou, takođe i povezivanje sa mladim ljudima iz drugih društveno osetljivih grupa.“ – Marija Mitrović, Udruženje mladih Roma Srbije

„Mi u Centru E8 radimo sa stotinama mladih muškaraca godišnje na promociji zdravih stilova života, rodne ravnopravnosti i prevenciji rodno zasnovanog nasilja, što su vrednosti i teme koje ćemo pokušati i kroz ovo telo Krovne organizacije mladih Srbije da širimo i učinimo prisutnijim u radu instutucija, zakonima, strategijama i sl.“– Miloš Vojinović, Centar E8

„FEMIX vidi Savet kao kanal kroz čije aktivnost i rad će mlade žene i njihovi interesi biti zastupljeniji u javnim politikama i putem kojeg ćemo aktivnije i uspešnije dekontruisani rodne uloge i sliku ženstvenosti među mladima i kod donosiocilaca odluka.“ – Maša Peruničić, Femix mreža ženskog stvaralaštva

„Savet za ravnopravnost i inkluzivno društvo Krovne organizacije mladih Srbije je društvena neophodnost i šteta je što ranije nije formiran. Značajnost Saveta se identifikuje kroz potrebu da omladinski rad i omladinske aktivnosti istinski imaju aspekte inkluzivnosti, jednakih mogućnosti i poštovanja ljudskih prava, a ne da svaki od tih aspekata bude nedorečen ili sa prefiksom pseudo i kvazi. Na primer, u GNEZDU, kao svojevrsnom centru omladinskih aktivnosti, ne postoji prilagođen toalet za korisnike kolica, što je dokaz kako donosioci odluka u društvu gledaju na učešće mladih sa hendikepom u omladinskim aktivnostima…“ – Milan Janković, Udruženje studenata sa hendikepom.

komss

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content