Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Vesti / /

Prekvalifikacije za IT

POZIV ZA OBUKU – PREKVALIFIKACIJE za IT ZA OSOBE SA INVALIDITETOM

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu u partnerstvu sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Udruženjem Forum mladih sa invaliditetom, poziva osobe sa invaliditetom sa teritorije Grada Beograda da se prijave na program Prekvalifikacije za IT.

Ovaj program nastavak je uspešnog programa Prekvalifikacija za IT u okviru koga je do sada obučeno 2000 polaznika, sve sa ciljem da kao budući junior programeri polaznici obuke lakše pronađu posao u IT sektoru. Program je pokrenut na predlog Ministarskog saveta za informacione tehnologije i inovaciono preduzetništvo, kojim predsedava predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić.

Po prvi put, program će ciljano uključiti osobe sa invaliditetom.


ZAŠTO PROGRAM PREKVALIFIKACIJE ZA IT ZA OSOBE SA INVALIDITETOM

Situacija na srpskom tržištu, kada je reč o potrebi za IT stručnjacima, prati trend na svetskom nivou, te će u narednom periodu najtraženija zanimanja biti u oblasti informacionih tehnologija. Visoko stručni kadar je sve više tražen od strane domaćih i stranih IT kompanija, a uočava se sve veći deficit ovakvih profila.

Program Prekvalifikacije za IT organizujemo sa ciljem da osobama sa invaliditetom omogućimo obuke i sticanje osnovnog znanja u IKT sektoru, kao i da im se poveća mogućnost rada u oblasti koja je tražena na tržištu rada.

O PROGRAMU

Program Prekvalifikacije za IT ima za cilj razvoj znanja, veština i kompetencija osoba sa invaliditetom za zapošljavanje u IT sektoru, realizacijom programa obuke za osnove veb programiranja i sticanje praktičnog iskustva kroz program prakse.

Program Prekvalifikacije za IT će omogućiti da:

  • 15 osoba sa invaliditetom pohađa šestomesečnu obuku za osnove veb programiranja (WordPress, JavaScript) uz primenu metodologije koja će omogućiti da polaznici nakon završene obuke steknu znanje koje će ih kvalifikovati za konkretna radna mesta u IT sektoru. Mentorski rad tokom trajanja obuke, uz karijerno vođenje i savetovanje, će dati dodatnu vrednost programu i doprineti kvalitetu stečenog znanja.
  • Učesnici pohađaju obuku za „meke veštine“. Svrha aktivnosti je podsticaj razvoju mekih veština polaznika kao preduslov uspešne adaptacije u radno okruženje.
  • Praksu u IT kompaniji ili IT sektoru u minimalnom trajanju od 120 sati. Praksa će direktno poboljšati zapošljivost i konkurentnost osoba sa invaliditetom na tržištu rada, osnažiti njihove kapacitete za zapošljavanje i omogućiti sticanje novih veština i radnog iskustva (što je često jedan od uslova za zapošljavanje).


SADRŽAJ PROGRAMA

Program će se sastojati iz sledećih tematskih celina:

  1. Osnovni principi programiranja
  2. WORDPRESS. WordPress program obuke je osmišljen tako da bude veoma praktičan što znači da su predavanja kratka i praćena praktičnim radom kako bi se ilustrovale teorijske komponente.
  3. Web programiranje- JAVASCRIPT. Kurs obrađuje tehnologije HTML5, CSS3 i JavaScript, koje su osnova za razvoj Veb i Microsoft Store aplikacija.
  4. Web aplikacije- REACT. Kroz celu obuku se naglasak stavlja na praktičnu nastavu i podsticanje polaznika da samostalno iznalaze rešenja primenjujući postojeće i stečeno znanje. Cilj je da po završetku obuke polaznici steknu dovoljno znanja da potpuno samostalno projektuju i razvijaju svoje aplikacije.

Nakon obuke, svi polaznici će pohađati organizovanu praksu u trajanju od minimum 120 sati, u okviru IT firme ili IT sektora pojedinih kompanija.


VREME I MESTO ODRŽAVANJA OBUKE

Program će se realizovati u trajanju od 6 meseci, dinamikom 3 puta nedeljno po 3 sata.

Mesto realizacije: Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu.

Program Prekvalifikacije za IT, omogućila je Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu, Vlade Republike Srbije u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Forumom mladih sa invaliditetom. Polaznicima će biti pokriveni i troškovi prevoza tokom realizacije šestomesečnog programa.


KO MOŽE DA SE PRIJAVI

Obuka je namenjena osobama sa invaliditetom sa teritorije Grada Beograda koji su motivisani da razviju znanje i veštine za zapošljavanje u IT sektoru, bez obzira na uzrast, vrstu obrazovanja ili prethodno radno iskustvo.

Od stečenih znanja potrebno je poznavanje engleskog jezika, kao i osnove poznavanja rada na računaru.

Svi zainteresovani kandidati moraju da imaju utvrđen status osobe sa invaliditetom, odnosno da poseduju dokumentaciju izdatu od strane nadležnog organa koja dokazuje navedeno. Pod tim se podrazumeva jedan od navedenih dokumenata:

•Rešenje nadležnog opštinskog organa uprave za boračko-invalidsku zaštitu;
• Rešenje Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje;
• Rešenje o kategorizaciji dece sa invaliditetom, izdato od opštinskog sekretarijata za društvene delatnosti;
• Rešenje o procenjenoj radnoj sposobnosti izdato od strane Nacionalne službe za zapošljavanje.
• Rešenje o ostvarenom pravu na tuđu negu i pomoć
• Medicinska dokumentacija koja dokazuje status

Dokumentacija će se podnositi na uvid prilikom realizacije intervjua sa kandidatima.

Program nije prilagođen osobama koje koriste govorni softver.

Na osnovu dostavljenih prijava, biće obavljeni intervjui, na osnovu kojih će biti odabrano 15 učesnika, polaznika programa Prekvalifikacije za IT.


KAKO SE PRIJAVITI

Svi zainteresovani učesnici mogu da se prijave popunjavanjem kratkog prijavnog formulara.

Rok za podnošenje prijava je 18. oktobar 2019. godine

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Forumu mladih sa invaliditetom putem telefona 011 32 20 632 ili e-maila office@fmi.rs.

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content