Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Završena obuka za mentore za osnaživanje dugoročno nezaposlenih osoba sa invaliditetom

Obuka  “Profilisanje dugoročno nezaposlenih osoba sa invaliditetom u cilju uključivanja na tržište rada”, koju je pohađalo 20 profesionalaca iz oblasti pedagogije, psihologije, specijalne edukacije i rehabilitacije, i socijalnog rada, završena je prethodne sedmice. Obuka je trajala 16 dana, podeljena u 3 modula, sa ciljem pružanja novih znanja i veština budućim  mentorima za podršku u zapošljavanju osoba sa invaliditetom, pilotiranjem procesa profilisanja i direktnog kontinuiranog rada sa korisnicima kroz psihosocijalnu rehabilitaciju.

Specifični ciljevi obuke odnosili su se na usvajanje seta znanja koje će obučenim mentorima omogućiti pružanje usluge koja podrazumeva intenzivniji rad sa nezaposlenim osobama sa invaliditetom, kroz individualne i grupne sesije, a kako bi se prevazišle postojeće prepreke za njihovo zapošljavanje i nezaposleni pojedinci osnažili za tržište rada i adekvatno integrisali u radno okruženje.

Kroz obuku, mentori su osnaženi da prepoznaju individualne  snage i slabosti korisnika usluge i da primene naučene metode koje su najefikasnije za razvoj individualnih potencijala za zapošljavanje dugoročno nezaposlenih osoba sa invaliditetom.

Usluga profilisanja dugoročno nezaposlenih osoba sa invaliditetom započeće u prvoj sedmici novembra, a planirano je uključivanje 80 lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje, iz Beograda, Novog Sada, Kragujevca I Niša. Period pružanja usluge I direktnog rada sa korisnicima je 2 meseca.

Obuka i pružanje usluge se realizuje u okviru projekta “Unapređenje zapošljivosti dugoročno nezaposlenih osoba sa invaliditetom”, koji realizuje Forum mladih sa invaliditetom, u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i Zavodom za zapošljavanje Crne Gore. Projekat se realizuje u okviru šireg projekta “Podrška Evropske unije aktivnom uključivanju mladih”, koji finansira EU (IPA 2014) a kofinansira Vlada Republike Srbije. Projektom upravlja Ministarstvo finansija – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije, dok su institucionalni korisnici projekta Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstvo omladine i sporta.

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content