Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Vesti / /

Druga faza projekta „Četiri koraka ka jednakim mogućnostima“, Niš

Realizacija druge faze projekta „4 koraka ka jednakim mogućnostima“ započeta je u Nišu, organizovanjem radionica za predstavnike osoba sa različitim tipovima invaliditeta, kao i za predstavnike lokalnih stakeholdera.

Glavni cilj radionica bio je vezan za podizanje aktivizma osoba sa invaliditetom, i različite oblike kampanje na nivou lokalne zajednice. Očekivani rezultati se odnose na dobijanje potrebnih znanja i informacija vezanih za osnove pristupa invalidnosti i na prepoznavanje diskriminacije, kao i mogućnosti primene Zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom.

U prvoj fazi projekta, lokalni koordinatori FMI-a zajedno sa partnerskom organizacijom Biro za društvena istraživanja, sproveli su istraživanje koje je imalo za cilj utvrđivanje stanja i položaja osoba sa invaliditetom, kao i kapacitete lokalnih institucija za borbu protiv diskriminacije. Istraživanje je sprovedeno u 4 grada (Beograd, Niš, Kragujevac i Novi Sad), a rezultati istraživanja će biti prezentovani javno na konferenciji koja će se održati u Beogradu, oktobra 2008. Druga faza projekta predviđa održavanje radionica i seminara za predstavnike OSI i lokalnih stakeholdera u gore navedena 4 grada. Realizacija je započeta u Nišu, gde su u okviru dvodnevne radionice svoje ućešće uzeli predstavnici nekoliko relevantnih organizacija osoba sa invaliditetom iz Niša, kao i predstavnici lokalnih stakeholdera (Gradska uprava, Centar za socijalni rad, Nacionalna služba za zapošljavanje, nevladin sektor, mediji…).

Kroz predavanja i vežbe, učesnici radionice upoznati su sa osnovama diskriminisanja nekog „drugačijeg“ Člana društvene zajednice, sa postojećim predrasudama i stereotipima, različitim percepcijama prema manjinama. Zajedničkom vežbom predstavnika OSI i lokalnih stakeholdera, u okviru koje su uloge zamenjene, učinjen je pomak i napredak ka boljem uzajamnom razumevanju.

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content