Forum mladih sa invaliditetom lansirao portal za zapošljavanje osoba sa invaliditetom

By
Updated: December 17, 2020

Forum mladih sa invaliditetom već 12 godina uspešno realizuje aktivnosti koje su usmerene na podršku osobama sa invaliditetom u procesu zapošljavanja. Pored niza radionica, obuka, kurseva, asistencija u pripremi biografije i pripreme za razgovor za posao, kao i savetodavne podrške koja je na raspolaganju osobama sa invaliditetom, Forum je razvio i usluge podrške poslodavcima, kako bi proces zapošljavanja bio što uspešniji.

Zahvaljujući višegodišnjem iskustvu u oblasti zapošljavanja, Forum je razvio online alat, portal za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, kako bi unapredio postojeće usluge podrške. Cilj portala je da predstavlja kanal komunikacije i povezivanja između osoba sa invaliditetom koje traže posao i poslodavca. Kandidati/tkinje za posao će moći da kreiraju svoje profesionalne profile, da vide oglase za posao, kao i da se prijave za otvorene radne pozicije. Sa druge strane, poslodavci će moći da oglašavaju slobodna radna mesta i da odaberu kandidate koji odgovaraju zahtevima konkretnog posla.

POZIVAMO SVE OSOBE SA INVALIDITETOM KOJE SU U POTRAZI ZA POSLOM DA SE REGISTRUJU I KREIRAJU SVOJE PROFILE NA PORTALU:

www.zaposljavanje.fmi.rs

Portal je otvoren za teritoriju cele Srbije!

U prvoj fazi razvoja portala, do 15. januara 2021, biće otvoren proces registracije kandidata. Nakon toga, u narednoj fazi, proces registracije će biti otvoren i za poslodavce. Takođe, Forum će sve informacije o otvorenim pozivima i obukama ubuduće objavljivati preko portala.

Tim Foruma mladih sa invaliditetom

Portal www.zaposljavanje.fmi.rs uspostavljen je u okviru projekta „Unapređenje zapošljivosti dugoročno nezaposlenih osoba sa invaliditetom“ čiji je nosilac Forum mladih sa invaliditetom.

Projekat se realizuje u okviru šireg projekta “Podrška Evropske unije aktivnom uključivanju mladih”, koji je vredan 4.7 miliona evra, i koji finansira EU (IPA 2014) a kofinansira Vlada Republike Srbije. Projekat ima za cilj da obezbedi veću društvenu uključenost mladih u Srbiji povećanjem zaposlenosti, omladinskih aktivnosti, radnog iskustva i preduzetničke prakse među mladima. Evropska unija i Vlada Republike Srbije su bespovratno dodelili 24 granta, koji će se realizovati u više od 35 gradova i opština u Srbiji do kraja 2021. Projekti, koje sprovode republičke i pokrajinske institucije socijalne zaštite, opštine i gradovi, centri za socijalni rad, udruženja građana, fondacije i obrazovne ustanove, će povećati obim i kvalitet usluga na lokalnom nivou u obrazovanju i zapošljavanju, inovativnoj praksi i modelima aktivnog uključivanja, i na taj način ojačati društvenu uključenost mladih. Uticaj i konkretni rezultati projekta se očekuju na svim nivoima, a posebno u vezi sa povećanim kapacitetima relevantnih institucija u oblasti inovativnog razvoja i upravljanja merama aktivnog uključivanja mladih, razvoja politike u skladu sa najboljom praksom EU, kao i efikasniju upotrebu finansijske pomoći Evropske unije.
Projektom upravlja Ministarstvo finansija – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije, dok su institucionalni korisnici projekta Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstvo omladine i sporta.

You must be logged in to post a comment Login