Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Pokretanje Platforme za zapošljavanje osoba sa invaliditetom

U okviru projekta “Znanjem do posla”, Forum mladih sa invaliditetom pokreće Platformu za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, kao jednu višu formu organizovanja onoga što već godinama radi, a to je podrška osobama sa invaliditetom i poslodavcima u procesu zapošljavanja.

Forum pruža usluge, kako jednima, tako i drugima, pružajući rešenja kako nastaviti put ka inkluziji osoba sa invaliditetom u tržište rada, pri tome vodeći računa o realnim resursima zajednica u kojima se zapošljavanje sprovodi. Usluge podrazumevaju kontinuirani rad sa pojedincima – osobama sa invaliditetom (radionice, treninzi za meke veštine, profesionalno informisanje, savetovanje i izrada individualnog plana zapošljavanja, individualni savetodavni rad, izrada biografije i priprema za posao, kursevi jezika, i drugo), kao i podršku poslodavcima (pretraga baze podataka FMI, procena radnog okruženja, podrška u razumnom prilagođavanju radnog mesta, obuke za zaposlene, primena zakonskih normativa…).

Kako bi se otklonile barijere za zapošljavanju osoba sa invaliditetom, potrebno je raditi na uklanjanju predrasuda. A da bi se prevazišle predrasude koje poslodavci i zajednica imaju prema osobama sa invaliditetom kao mogućim radnicima potrebno je sprovesti različite aktivnosti u cilju unapređenja svesti poslodavaca, odnosno promocije osoba sa invaliditetom kao dobrih radnika, kao na primer realizacija kampanja na lokalnom i nacionalnom nivou, gde bi se između ostalog i promovisali primeri dobre prakse, kao i organizovanje radionica za poslodavce na temu zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Takođe je potrebno da se poslodavcima učine dostupnije informacije o specifičnostima zapošljavanja osoba sa invaliditetom – šta osobe sa invaliditetom mogu, a šta su im ograničenja, i posebno važno – kako prilagoditi radno mesto i zašto je to važno. U tom kontekstu, Forum mladih sa invaliditetom pokreće Platformu za zapošljavanje osoba sa invaliditetom kako bi se privrednim subjektima pružila strateška podrška u njihovom aktivnijem pristupu dugoročnog i održivog zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Platforma treba da posluži kao mesto okupljanja, savetovanja, informisanja, konsultacija i podizanja kapaciteta domaćih i inostranih kompanija koje posluju na teritoriji Republike Srbije. Pored toga, članovi Platforme će moći da koriste usluge koje pruža Forum mladih sa invaliditetom, a koje se odnose na pretragu baze kandidata za zapošljavanje, podršku u razumnom prilagođavanju radnog mesta, obukama za zaposlene i konsultativne usluge.

Aktivnosti se sprovode u okviru projekta “Znanjem do posla“ uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) i implementatora NIRAS-IP i SIPRU.

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content