Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Vesti / /

Da li mladi imaju perspektivu?

U sredu 10. novembra 2010. u Gradskoj biblioteci u Beogradu (Knez Mihajlova 56)  sa početkom u 12 časova nevladina organizacija Šansa iz Požarevca organizuje okrugli sto pod nazivom „Karijerno vođenje i savetovanje – šansa za mlade u svetu rada (Izgradnja mreže partnerstava i usluga za unapređenje zapošljivosti mladih)“.

U okviru zajedničkog programa Ujedinjenih nacija Zapošljavanje i migracije mladih NVO Šansa u saradnji sa Forumom mladih sa invaliditetom i NVO Stožer iz Sopota realizuje projekat pod nazivom „Šansa za uspeh u svetu rada“. Cilj projekta je unapređenje zapošljivosti i stvaranje što boljih preduslova za razvijanje karijere mladih kroz promociju karijernog vođenja i savetovanja.

Potrebu mladih za karijernim vođenjem i savetovanjem dokazala su istraživanja koje je sprovela NVO Šansa u ukupno 10 opština (Požarevac, Jagodina, Paraćin, Rekovac, Aleksinac, Velika Plana, Despotovac, Obrenovac, Sopot i Bački Petrovac) na uzorku od preko 1000 mladih.

Osnovni rezultati istraživanja u okviru projekta „Šansa za uspeh u svetu rada“ jesu da postoji nizak stepen informisanosti učesnika u svim ispitivanim segmentima – traženje posla, odabir visoke škole/fakulteta, upoznavanje i izbor zanimanja i pokretanja sopstvenog posla. Mladi ističu da najkorisnije informacije o različitim zanimanjima dobijaju na prvom mestu od roditelja, zatim od prijatelja, a na trećem mestu po korisnosti informacija su štampa, tv i internet. Škola kao izvor informisanja se nalazi na četvrtom mestu, a Nacionalna služba za zapošljavanje na petom mestu.

Okrugli sto u Beogradu će biti organizovan sa ciljem da se na jednom mestu okupe relevantni predstavnici lokalne samouprave, javnog, privatnog i civilnog sektora kako bi u konstruktivnom dijalogu diskutovali o mogućnostima i problemima vezanim za sprovođenje karijernog vođenja i savetovanja za mlade.
Tokom diskusije  učesnici će pokušati zajednički da identifikuju glavne probleme u vezi sa zapošljavanjem mladih u Beogradu, kao i da ponude prave naèine za njihovo rešavanje.

Pozivamo vas da propratite ovaj događaj i da na taj način omogućite uvid široj javnosti o značaju razvoja sistema profesionalne orijentacije i karijernog vođenja i savetovanja kao podrške pravilnom i uspešnom odabiru zanimanja i zapošljavanju mladih.

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content