Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Do posla po meri uz podršku Karijernog centra za osobe sa invaliditetom u Zrenjaninu

Caritas Srbije i Forum mladih sa invaliditetom otvorili Karijerni centar za osobe sa invaliditetom u Zrenjaninu, sa ciljem pružanja podrške osobama sa invaliditetom u procesu traženja posla i uključivanja u radno okruženje.

U našim razvojnim agendama prioritet zauzimaju investicije i nova radna mesta, kao i mogućnost zapošljavanja za sve osetljive kategorije naših sugrađana. Projektom ekonomskog osnaživanja osoba sa invaliditetom dopunjavamo spektar javnih poziva koji je Grad Zrenjanin u prethodnom periodu realizovao po prvi put, poput onih za ekonomsko osnaživanje žena i ekonomsko osnaživanje mladih. Drago nam je što Grad Zrenjanin, na ovakav način, u saradnji sa Forumom mladih sa invaliditetom i Karitasom Srbije, može da promoviše potencijal osoba s invaliditetom, koji je ogroman.
Siguran sam da će otvaranje Karijernog centra za osobe sa invaliditetom u Zrenjaninu doprineti njihovom lakšem zapošljavanju, uključivanju u radno i socijalno okruženje, ali i povećanju svesti svih nas u lokalnoj zajednici, posebno poslodavaca, da su osobe s invaliditetom naši sugrađani s istim pravima na rad i egzistenciju”, izjavio je gospodin Simo Salapura, gradonačelnik Zrenjanina
.

„Intenzivno radimo u tri oblasti interesovanja: (1) unapređujemo radnu snagu tako da osobe sa invaliditetom imaju veštine i znanja neophodne da obezbede posao; (2) podstičemo preduzetništvo osoba sa invaliditetom tako da imaju pristup kapitalu, tržištima, tehničkoj pomoći i mrežama na ravnopravnoj osnovi sa drugima; (3) promovišemo sveobuhvatno povoljno okruženje koje odgovara potrebama, izazovima i mogućnostima osoba sa invaliditetom. Nastojimo da olakšamo značajno uključivanje samih osoba sa invaliditetom u različite procese u oblasti zapošljavanja, te da vrednujemo njihove stavove i iskustva“ rekla je Jovana Krivokuća – Milovanović, izvršna direktorka Foruma mladih sa invaliditetom.

Ispred Caritasa Srbije, prisutnima se obratila Marina Kostić, koordinatorka projekta:

“Čast nam je da, zajedno sa Forumom razvijamo ovu veoma značajnu uslugu. Srž delovanja Caritasa jeste unapređenje položaja svih ranjivih grupa i pojedinaca u osetljivom položaju, a smatramo da je ostvarivanje prava na rad najefikasniji put do inkluzivnog i pravednog društva i osnovni preduslov za dostojanstven život. Iz tog razloga, tokom poslednjih nekoliko godina Caritas u sve većoj meri fokus svog delovanja usmerava upravo na podizanje kapaciteta svojih korisnika u cilju povećanja njihove zapošljivosti.

U skladu s tim, u okviru Karijernog centra, osobe sa invaliditetom moći će da koriste uslugu karijernog vođenja, savetovanja i osnaživanja za tržište rada. Usluga ima za cilj da korisnicima pruži podršku u izboru odgovarajućih profesionalnih ciljeva, zatim da omogući i olakša uključivanje u radno i socijalno okruženje, odnosno da doprinese većoj motivaciji i osnaživanju korisnika za aktivno traženje posla. Važan aspekt rada sa korisnicima biće i pružanje podrške u prepoznavanju individualnih potreba za prilagođavanjem radnog mesta i radnih zadataka, kao i podrrška za registraciju na portal za zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Ovom prilikom bih pozvala sve zainteresovane da se  nam se jave. U zrenjaninskom Karijernom centru, u prostorijama Caritasa, na adresi Ljubljanska 15, svakim radnim danom od 08 do 16 časova, dočekaće vas savetnica Valeria Molnar. Razgovor sa savetnicom se zakazuje putem mejla: savetnica.caritaszr@gmail.com, kao i putem telefona  065/93-06-644”

Karijerni centar u Zrenjaninu, jedan je od 6 centara koji su otvoreni u okviru projekta „Posao po meri: Ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom“, koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), a sprovodi Forum mladih sa invaliditetom. Ostali partneri na projektu su Caritas Srbije, Fondacija Ana i Vlade Divac, Smart Kolektiv i Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije.

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content