Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Konkurs za Nagradu za najinkluzivnijeg poslodavca za 2023. godinu

Forum za odgovorno poslovanje i Smart kolektiv otvaraju konkurs za Nagradu za najinkluzivnijeg poslodavca za 2023. godinu, u okviru projekta “Posao po meri: Ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom”, koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), a sprovodi Forum mladih sa invaliditetom u partnerstvu sa Karitasom Srbije, Fondacijom Ane i Vlade Divac, Smart Kolektivom i Centrom za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije.

Nagrada za najinkluzivnijeg poslodavca dodeljuje se privrednim subjektima koji su pokazali strateško opredeljenje i izuzetnost u sprovođenju praksi negovanja različitosti, jednakih mogućnosti i inkluzije u radnom okruženju.   

Na konkurs se mogu prijaviti kompanije sa više od 20 zaposlenih, koje su pitanja različitosti i inkluzije integrisale u svoje poslovne strategije i aktivno rade na inicijativama i projektima koji doprinose stvaranju inkluzivnog radnog okruženja.

„Ovom nagradom želimo da prepoznamo one kompanije koje predvode biznis zajednicu u poslovanju po principima različitosti, jednakosti i inkluzije i time doprinose pozitivnim promenama u čitavom društvu. Samim tim, konkursom želimo da dodatno senzibilišemo biznis zajednicu i širu javnost na temu uključivanja osoba sa invaliditetom i drugih osetljivih grupa na tržište rada.“ izjavio je Neven Marinović, direktor Foruma za odgovorno poslovanje i Smart kolektiva.

Žiri sačinjen od istaknutih predstavnika civilnog, javnog i privatnog sektora doneće odluku uzimajući u obzir prepoznatost i integrisanost principa inkluzije i različitosti na strateškom nivou (strategija), način na koji je uspostavljeno upravljanje ovim pitanjima i postojanje politika i procedura koja regulišu ovo pitanje (upravljanje) i kako se strategija i upravljanje reflektuju na svakodnevne aktivnosti kompanije i inicijative kojima se kompanija bavila tokom 2023. godine kako bi ovu temu implementirala u radnom okruženju, kao i pokazatelje uspešnosti u svojim zalaganjima.

Principi različitosti, jednakosti i inkluzije na radnom mestu odnose se na napore kompanije usmerene na stvaranje radnog okruženja koje čini da svi zaposleni imaju jednake mogućnosti za napredovanje, da se osećaju uključeno i prihvaćeno u svim sferama rada, bez obzira na to ko su i odakle dolaze.

  • Prijava se vrši putem prijavnog formulara koji je potrebno popuniti do 20. novembra i dostaviti na e-mail adresu: kancelarija@odgovornoposlovanje.rs
  • Dodela priznanja biće održana na CSR&ESG Forumu 12. decembra.

Za prijavu i više informacija o uslovima i kriterijumima konkursa, posetite sajt Foruma za odgovorno poslovanje.

Nagrada “Najinkluzivniji poslodavac” dodeljuje se u okviru projekta „Posao po meri: Ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom“, koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), a sprovodi Forum mladih sa invaliditetom. Ostali partneri na projektu su Caritas Srbije, Fondacija Ana i Vlade Divac, Smart kolektiv i Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije.   

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content