Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Vesti / /

Drugi poziv za učešće u programu

Socijalne preduzetničke ideje koje rešavaju probleme marginalizovanih grupa

                                                                       O programu
“Biznis u službi zajednice” je program koji zajednički realizuju British Council i Forum mladih sa invaliditetom, koji podržava Ministarstvo rada i socijalne politike, sa ciljem promovisanja i razvoja socijalnog preduzetništva u Srbiji.

Program podrazumeva edukaciju kroz teorijski i praktičan rad, podršku u pripremi socijalnih biznis planova, izbor za najbolju socijalno-preduzetničku ideju, kao i promotivnu medijsku kampanju. Projekat se realizuje u periodu od septembra 2011. do marta 2012.

Edukativni deo projekta je namenjen svim pojedinicima i/ili organizacijama koje žele da razviju svoja znanja i veštine u oblasti socijalnog preduzetništva, a pravo učešća u programu će izboriti oni koji u svojoj prijavi pokažu najveći potencijal svoje biznis ideje.
Tim za selekciju će odabrati najviše 72 učesnika koji će imati obuku u jednom od tri grada:
u Kragujevcu od 1. do 5. novembra, Novom Sadu od 15. do 19. novembra ili Beogradu od 29. novembra do 3. decembra 2011. godine.

                                                                      Kako se prijaviti

Da biste se prijavili za učešće u programu potrebno je da popunite prijavni formular uz koji ćete poslati CV i motivaciono pismo.
Celokupna prijava treba da bude na srpskom jeziku.
Prilikom popunjavanja prijavnog formulara poželjno je da budete što konkretniji i da vaša ideja bude što realnija. Ukoliko je to mogue vrlo je poželjno da ste već dobro osmislili poslovni koncept i obavili  neophodna istraživanja. Posebno će se vrednovati ideje koje imaju inovativni pristup u razvoju biznisa kao i ideje čijom će se realizacijom doprineti rešavanju problema marginalizovanih grupa.
Prijavni formular možete preuzeti na Internet stranicama partnera na projektu.
Organizator neće snositi troškove smeštaja učesnika kao ni troškove putovanja do mesta obuke.
                              Rok za podnošenje prijava je 25. oktobar 2011. godine.
                          (prijave poslate nakon isteka roka neće biti uzete u razmatranje)
Popunjeni prijavni formulari se šalju na e-mail adresu:
Dodatne informacije možete naći i na:
Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content