Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Edukacija službenika NSZ za rad sa mladima

Uspešno je završena još jedna faza projekta „Platforma za karijerno vođenje“. Edukacija službenika Nacionalne službe za zapošljavanje za rad sa mladima iz osetljivih grupa u oblasti karijernog vođenja i savetovanja  održana je u Vrnjačkoj Banji, 27. i 28. oktobra.Kao jedan od nosilaca aktivnosti karijernog vođenja i savetovanja, NSZ je neizbežan partner u ovom projektu. Ova aktivnost direktno potpomaže dostupnosti programa karijernog vođenja i savetovanja za osetljive grupe u svim filijalama NSZ u Srbiji.


Sa učesnicima obuke su obrađene sledeće teme: potrebe i prepreke na koje nailaze mladi iz osetljivih grupa u svakodnevnom i radnom okruženju, savetodavni rad, metode i tehnike savetovanja i njihova primena u radu sa mladima, umrežavanje ključnih aktera u lokalnoj zajednici za KViS i na izradi individualnog plana rada i praćenja prilikom savetodavnog rada sa mladima iz osetljivih grupa.

 

Kao najznačajniji rezultati obuke mogu se izdvojiti senzibilisanje stručnjaka NSZ o pravima, potrebama i interesima mladih iz osetljivih grupa, pružanje korisnih informacija vezanih za metodologiju i dokumentaciju koja se može  primeniti u NSZ-u  u oblasti  karijernog savetovanja za mlade iz osetljivih grupa, ali i prevazilaženje teskoća poput ograničenih institucionalnih kapaciteta i otpora lokalnih zajednica.

{gallery}obuka slike/obuka{/gallery}

 

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content