Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Edukacije menadžera „Delta Sport-a“

U skladu sa ugovorom o poslovno tehničkoj saradnji zaključenim između kompanije Delta Sport i Foruma mladih sa invaliditetom, a vezano za realizaciju projekta edukacije menadžera i zapošljavanja osoba sa invaliditetom, u prostorijama pomenute kompanije u toku je održavanje edukacija menadžera.

Predavanja se  zasnivaju na  pripremi za rad sa osobama sa invaliditetom kako bi njihova integracija u postojeći radni ambijent bila što uspešnija, a mogućnost diskriminacije sprečena.

Nakon upoznavanja učesnika edukacija sa različitim pristupima i vrstama invaliditeta, nastavak radionica bio je posvećen temi komunikacije sa osobama sa invaliditetom koja između ostalog obuhvata adekvatan rečnik, način ophođenja, kako pomoći osobi sa invaliditetom koja to želi, neposrednu komunikaciju, kao i mnoge druge korisne savete vezane za susret i rad sa ovim osobama.

Takođe, učesnicima radionice prezentovan je način adekvatnog intervjuisanja OSI, kao i individualni plan rada koji je vrlo značajan sa aspekta posmatranja sposobnosti pomenutih osoba.Učesnici radionice potkrepljeni su i znanjima o osnovnim postulatima i dokumentima vezanim za pravno i zakonsko uređenje prava i  položaja osoba sa invaliditetom.

Dr Damjan Tatić je u sklopu svog predavanja istakao da su prava osoba sa invaliditetom deo univerzalnih ljudskih prava i prisutnima predstavio UN Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom. Posebna pažnja bila je posvećena Zakonu o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom, koji je usvojen u Republici Srbiji 2006. godine, sa naglaskom na oblast zapošljavanja i radnog odnosa uređenih ovim Zakonom.

Po završetku edukacije, Delta Sport će vršiti selekciju i intervjuisanje kandidata za zapošljavanje, a na osnovu izvršene predselekcije ostvarene od strane Foruma mladih sa invaliditetom.

{gallery}Edukacija menadzera Delta Sporta{/gallery}

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content