Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Finalna konferencija projekta “Platforma za sindikalno organizovanje osoba sa invaliditetom”

 Finalna konferencija projekta  “Platforma za sindikalno organizovanje osoba sa invaliditetom” pod nazivom “Jačanje kapaciteta lokalnih aktera u praćenju zapošljavanja i zaštite radnih prava osoba sa invaliditetom”  će se održati 11. juna 2014. u 12.00 časova u zgradi Privredne komore Srbije, Terazije 23, drugi sprat, Beograd. 

Konferencija predstavlja završni događaj projekta „Platforma za sindikalno organizovanje osoba sa invaliditetom“ koju realizuju organizacije Forum mladih sa invaliditetom, Secons-grupa za razvojnu inicijativu i Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije (CSZS), u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošlјavanje, a uz podršku Delegacije Evropske Unije u Republici Srbiji. Cilј projekta je da doprinese razvoju i poštovanju prava osoba sa invaliditetom u radnom procesu, putem razvoja inovativne platforme za praćenje politike zapošlјavanja osoba sa invaliditetom i zaštite i ostvarivanje prava iz rada i po osnovu rada osoba sa invaliditetom.

Na konferenciji će biti će biti prezentovani nalazi i zaključci aktivnosti, ali i preporuke za unapređenje procesa zapošljavanja osoba sa invaliditetom u vidu konkretnih planova akcije na lokalnom nivou.

Molimo Vas da Vaše učešće potvrdite do ponedeljka, 09. juna do 15 časova, na mail office@fmi.rs

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content