Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Vesti / /

Održane prezentacije finalnih preporuka

Nakon uspešno održanih javnih debata  u Kragujevcu, Užicu, Nišu, Novom Sadu, Zrenjaninu i Beogradu na temu  „Mogućnosti unapređenja politika u oblasti zapošljavanja osoba sa invaliditetom“, a u okviru projekta „Platforma za sindikalno organizovanje osoba sa invaliditetom” u maju mesecu su se u istim gradovima održale prezentacije finalnih preporuka za unapređenje politika u oblasti zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

Pored predstavljanja Preporuka  sagledali su se rezultati formiranja lokalnih Koalicija koje  za cilj imaju doprinos sprovođenju  Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom kroz proaktivno praćenje prava OSI u procesu rada i zapošljavanja u partnerstvu sa poslovnim sektorom i drugim relevantnim akterima u sferi rada i zapošljavanja.

Želimo da rad Koalicija učinimo efikasnijim tako da ćemo u svim gradovima pomoći da se sačine lokalni planovi aktivnosti sa posebnim akcentom na konstituisanje organa Kaolicije i rada sa poslodavcima i osobama sa invaliditetom.

Posebna pažnja je posvećena izgradnji kapaciteta organizacija osoba sa invaliditetom u cilju  sklapanja partnerstva sa poslodavcima, radu na podizanju svesti poslodavaca i osoba sa invaliditetom.

Na kraju je učesnicima bilo omogućeno potpisivanje Memoranduma o formiranju Koalicije na lokalnom nivou za unapređenje prava osoba sa invaliditetom u procesu rada i zapošljavanja za učesnike koji to već nisu učinili u prethodnom periodu, kao i razmatranje prioriteta na lokalnom nivou kojima bi Koalicija mogla da se bavi.

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content