Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

FMI i CIL objavili Analizu politika i preporuke za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom na tržištu rada

U okviru projekta „Posao po meri: Ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom“, koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), realizovana je Analiza politika i preporuke za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom na tržištu rada.

Istraživanje je sprovedeno od strane Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije.

Cilj analize je trenutna situacija po pitanju zapošljavanja osoba sa invaliditetom, kako bi se utvrdila uspešnost aktuelnih javnih politika ekonomskog osnaživanja osoba sa invaliditetom, opis stanja i glavne prepreke u zapošljavanju, kao i najznačajniji faktori od uticaja na uspešnost strategija usmerenih na unapređenje položaja osoba sa invaliditetom.

Kvalitativni deo istraživanje rađen je putem dubinskih intervjua sa različitim učesnicima –roditelji dece sa invaliditetom, osobe sa invaliditetom, predstavnici osoba sa invaliditetom, Savez za cerebralnu paralizu, predstavnik Međunarodne organizacije rada, predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja itd.

Studija je skoncentrisana na osobe sa invaliditetom radnog uzrasta, pa su i socijalna davanja koja se analiziraju u studiji isključivo vezana za ovu osetljivu grupu. Na osnovu rezultata ovog istraživanja, identifikovani su ključni izazovi, ali i preporuke od značaja za unapređenje propisa i prakse u oblasti rada i zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

Više o obavezama poslodavaca vezanim za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, proceni radne sposobnost i zapošljavanju pod opštim i posebnim uslovima, programima i merama usmerenih ka zapošljavanju osoba sa invaliditetom, analizi propisa, ali i preporukama za unapređenje zapošljivosti  saznajte na veb-sajtu Foruma mladih sa invaliditetom, koji je i izdavač ove publikacije https://fmi.rs/wp-content/uploads/2023/11/Analiza-politika-i-preporuke-za-unapredenje-polozaja-osoba-sa-invaliditetom-na-trzistu-rada.pdf .

Projekat “Posao po meri: Ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom”, finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), a sprovodi udruženje građana Forum mladih sa invaliditetom, uz partnere – Fondacija Ana i Vlade Divac, Smart Kolektiv, Caritas Srbije i Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije.

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content