Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

FMI realizovao radionice Karijernog vođenja i savetovanja mladih sa invaliditetom za nastavnike i stručne radnike u srednjim školama

Forum mladih sa invaliditetom realizovao je 5 online radionica na temu karijernog vođenja i savetovanja mladih sa invaliditetom. Radionicama su prisustvovali nastavnicimi i stručni radnici karijernih timova sa teritorije Zrenjanina, Subotice i okoline, Beograda, Valjeva i Niša, ali je poziv bio otvoren i za drugi nastavni i stručni kadar koji želi da pruži najbolju moguću podršku mladima sa invaliditetom u sistemu obrazovanja.

Analize koje je udruženje sprovodilo pokazuju da mladi sa invaliditetom najčešće rade na poslovima koji su ispod njihovih kvalifikacija, neretko se dešava da poslodavci pogrešno percipiraju njihovu radnu sposobnost i daju im smanjen obim posla i manje zahtevne zadatke. Za mlade sa invaliditetom zaposlenost je ne samo jedan od ključnih mehanizama socijalnog uključivanja, kao i za mlade uopšte, već i jedno od najznačajnijih polja afirmacije ljudskih prava i socijalne pravde.

Prepoznavanje sopstvenih snaga i slabosti, samopouzdanje i rad na veštinama i talentima su od ključnog značaja za uspešno uključivanje mladih sa invaliditetom u svet rada, a time i ličnu sreću i zadovoljstvo. Na ovom putu, adekvatna podrška obrazovnog sistema je od ključnog značaja!

Na radionici, nastavnici su imali priliku da saznaju više o vrstama invaliditeta, socijalnom modelu pristupa osobama sa invaliditetom, kao i o individualnom pristupu u radu sa mladima sa invaliditetom.

Nastavnici i stručni radnici pozvani su da podele svoja iskustva u radu sa mladima sa invaliditetom i da učestvuju u diskusiji o tome na koji način podržati mlade sa invaliditetom u sistemu obrazovanja, kako bi napravili uspešnu tranziciju od obrazovanja ka zapošljavanju.

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content