Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Fmi realizovao trening za zaposlene kompanije Mercator

Dana 07.marta u okviru podrške poslodavcima kroz Mrežu poslodavaca za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, Forum mladih je realizovao trening za zasposlene u kompaniji Mercator.

Svi učesnici su imali prilike da se upoznaju sa inkluzivnim procedurama i primerima dobre prakse u oblasti zapošljavanja osoba sa invaliditetom.Trening je obuhvatio edukaciju zaposlenih o institucionalnom okviru i pravima osoba sa invaliditetom, kao i o upotrebi pravilne terminologije.

Trening je sproveden u okviru projekat Posao po meri: Ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) a sprovodi Forum mladih sa invaliditetom. Drugi partneri projekta su Karitas Srbije, Fondacija Ana i Vlade Divac, Smart Kolektiv i Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom.

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content