Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Vesti / /

Forum mladih sa invaliditetom otvara Centar za inkluziju, inovaciju i integraciju – „In Centar“

Amb logo 150x150Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu organizovala je svečanost povodom potpisivanja novih ugovora o donacijama u okviru programa „Jačanje organizacija civilnog društva“ i programa „Fond ambasade“.

Kroz konkurs koji je ambasada realizovala u okviru programa „Jačanje organizacija civilnog društva u Srbiji“ finansiraće se troškovi organizacija civilnog društva u Srbiji kako bi se poboljšala održivost i efekti programa koje organizacije realizuju u oblastima socijalne inkluzije, ljudskih prava i borbe protiv korupcije.

Od pristiglih 140 predloga projekata, ambasada je izabrala 5 čija je ukupna vrednost pola miliona evra. Izabrani projekti bave se razvojem i pružanjem usluga za decu, za osobe sa invaliditetom i stara lica, promovišući volonterstvo i socijalno preduzetništvo.

Forum mladih sa invaliditetom, u sardanji sa partnerima „Centar za razvoj inkluzivnog društva”, „Evo ruka”, „Perspektive” i „Novi Dan”, ovim projektom omogućava početak rada Centra za inkluziju, inovaciju i integraciju. Kroz razvoj dve ključne oblasti, socijalnog preduzetništva i društvene inkluzije, Centar ima za cilj da unapredi položaj kako organizacija osoba sa invaliditetom, tako i samih osoba sa invaliditetom.

Pružajući različite usluge i servise, Centar će na jednom mestu obezbediti logističke i operativne kapacitete svim organizacijama kojima je to potrebno. Pored toga, omogućene su i dodatne besplatne usluge samim osobama sa invaliditetom, kao što su besplatna pravna pomoć, volonterski servisi i informacije od značaja za svakodnevni život i rad. Takođe, Centar planira organizaciju različitih obuka, radionica i seminara koji će direktno doprineti jačanju kapaciteta i potencijala organizacija i pojedinaca.

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content