Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom predstavio Mrežu poslodavaca u okviru programa Znanjem do posla

Pre dve godine, Forum mladih sa invaliditetom je započeo saradnju sa NIRAS-om sa ciljem unapređenja usluga ka poslodavcima u procesu zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Kao rezultat međusobne saradnje, osnovana je prva Mreža poslodavaca za zapošljavanje osoba sa invaliditetom u Srbiji.

U okviru trenutno aktuelnog programa ,,Znanjem do posla“, NIRAS je organizovao dvodnevnu radionicu koja je namenjena razmeni iskustva lokalnih brokerskih organizacija a na kojoj je Forum mladih sa invaliditetom imao prilike da predstavi Mrežu poslodavaca.

Forum mladih sa invaliditetom je lokalnim brokerskim organizacijama predstavio sve usluge koje postoje u okviru Mreže, poput pristupa i korišćenja Portala za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, obuka HR sektora za primenu inkluzivnih procedura i obuka zaposlenih za uspešnu inkluziju osoba sa invaliditetom u radnu sredinu.

Pored toga, Forum je podelio i efekat koji Mreža ima na zapošljavanje osoba sa invaliditetom i prikazao primere dobre prakse u inkluzivnom zapošljavanju osvrćući se na info dane koji su realizovani u okviru projekta ,,Znanjem do posla“ i kroz koje je došlo do razvijanja novih parnerstava u ovoj oblasti.

Projekat ,,Znanjem do posla“ realizuju Vlada Švajcarske i Vlada Republike Srbije i projekat ima za cilj stvaranje preduslova za brže zapošljavanje mladih.

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content