Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom realizuje aktivnosti u okviru projekta „Znanjem do posla“

U julu mesecu 2020.godine, Forum mladih sa invaliditetom otpočeo je realizaciju projekta „Podrška poslodavcima za unapređenje zapošljivosti mladih sa invaliditetom”, koji predstavlja deo šireg projekta „Znanjem do posla“. Glavni problem kojim se projekat bavi je nedostatak adekvatne podrške poslodavcima u procesu zapošljavanja mladih sa invaliditetom. Nedostatak usluga, koje podrazumevaju podršku poslodavcima u segmentima savetovanja u prilagođavanju radnog mesta i radnih zadataka, obuka zaposlenih, procene radnog učinka zaposlenih, rešavanje izazova sa kojima se poslodavci suočavaju pre i nakon zapošljavanja osoba sa invaliditetom, predstavlja prepreku poslodavcima za zapošljavanje. S druge strane, nedostatak inkluzivnih procedura u okviru poslovnog sektora, u kombinaciji sa predrasudama poslodavaca prema osobama sa invaliditetom, direktno ograničava mogućnosti zapošljavanja mladih sa invaliditetom, što dalje dovodi do njihove pasivnosti i isključenosti sa tržišta rada.

Ciljna grupa projekta je prvenstveno sektor ljudskih resursa, u okviru poslovnog sektora, ali i sistem menadžmenta. Projekat će omogućiti formiranje neformalne mreže – Platforme za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, koja za cilj ima afirmaciju jednakih mogućnosti osoba sa invaliditetom na tržištu rada, pružanje  podrške za prilagođavanje poslova i radnog mesta, kao i praćenje efekata radne i socijalne uključenosti osoba sa invaliditetom. Platforma će svakom poslodavcu omogućiti  korišćenje usluga Foruma mladih sa invaliditetom, nudeći rešenja za izazove u zapošljavanju, koja mogu da se primene na lokalnom nivou, koja su fleksibilna, a za koje poslodavci smatraju da su važni.

Krajnji korisnici su mladi sa invaliditetom, kojima će kroz projekat biti omogućene usluge karijernog vođenja i savetovanja, kao i profilisanje za tržište rada.

Aktivnosti se sprovode u okviru projekta “Znanjem do posla“ uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) i implementatora NIRAS-IP i SIPRU.

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content