Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Poziv za poslodavce za učešće u trećem ciklusu programa „Radna praksa za mlade sa invaliditetom“

Forum mladih sa invaliditetom poziva poslodavce sa teritorije Grada Beograda da se prijave za program „Radna praksa za mlade sa invaliditetom“, koji za cilj ima unapređenje zapošljivosti mladih sa invaliditetom kroz razvoj i primenu programa radne prakse.

Očekivani rezultati se odnose na uvećane mogućnosti za zaposlenje za mlade sa invaliditetom i sticanje novih znanja i veština putem pohađanja prakse, dok će, sa druge strane, poslodavci imati na raspolaganju pilotiran model prakse za mlade sa invaliditetom, uz primenu inkluzivnih procedura, bez opterećenja za svoj budžet. Program prakse je razvijen kroz saradnju predstavnika poslovnog, civilnog i državnog sektora, sa iskustvom u oblasti zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

Faze programa uključuju:

  1. Trening za poslodavce u cilju upoznavanja sa sposobnostima/mogućnostima osoba sa invaliditetom (pojam invaliditeta, vrste invaliditeta, komunikacija, terminologija, prilagođavanja radne sredine, inkluzivne procedure u procesu zapošljavanja).
    Okvirni termin: 15. septembar 2020, 10h-14h
  2. Definisanje pozicije za obavljanje prakse
    Okvirni termin: 17.septembar 2020.
  3. Realizacija radne prakse u trajanju od 2 meseca
    Period prakse 10.oktobar – 10.decembar 2020. (moguća su odstupanja od navedenih datuma, zavisno od mogućnosti poslodavca)

Prilikom prijave, poslodavci bi preliminarno trebalo da identifikuju jednu ili više radnih pozicija za mlade praktikante sa invaliditetom, dok će konačan izbor pozicije biti nakon realizacije treninga. Projektni tim će objaviti konkurs za praktikante, i pružiti podršku poslodavcima za odabir kandidata. Realizacija prakse je bez finansijskih troškova po poslodavce, Forum mladih sa invaliditetom će pokrivati troškove prevoza i toplog obroka za praktikante. Takođe, Forum mladih sa invaliditetom će pružati stručnu podršku poslodavcima tokom čitavog trajanja programa.

Tokom prvog i drugog ciklusa programa (oktobar 2017-januar 2019.) 25 mladih sa invaliditetom obavljalo je praksu u 18 kompanija.

Program se realizuje u Beogradu.

Rok za prijavu je petak, 11. septembar 2020.

Zainteresovani poslodavci treba da popune kratak prijavni formular koji se nalazi ovde

Kontakt osoba za sve dodatne informacije je Slađana Lević (kontakt telefon: 0691970845, mail: sladjana.levic@fmi.rs).

***

Projekat je podržan od strane Ministarstva omladine i sporta.


Forum mladih sa invaliditetom počev od 2008. godine intenzivno radi na zapošljavanju osoba sa invaliditetom na otvorenom tržištu rada. U skladu sa tim, kreirali smo Program zapošljavanja osoba sa invaliditetom i ostvarili saradnju sa oko 50 kompanija, malih i srednjih preduzeća. Realizacijom programa, omogućili smo zapošljavanje preko 300 osoba sa invaliditetom.

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content