Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Vesti / /

Forum mladih sa invaliditetom učestvovao na godišnjoj konferenciji ,,Dostojanstven rad i ekonomski rast u Srbiji – idu li zajedno?“

Godišnja konferencija ,,Dostojanstven rad i ekonomski rast u Srbiji – idu li zajedno”, održana je 21. decembra 2021. godine u organizaciji Fondacije Centar za demokratiju, a na njoj se govorilo o pitanjima koja su od ključnog značaja za tržište rada, radna prava i zaposlenost u Srbiji.

Konferenciju su otvorili: Nataša Vučković (izvršna direktorka, Fondacija Centar za demokratiju), Johan Schmidt (Olof Palme International Center, Švedska), Brankica Janković (Poverenica za zaštitu ravnopravnosti), Françoise Jacob (visoka predstavnica UN u Srbiji). Razgovor je moderirala Ljubica Gojgić (novinarka).

Konferencija se pored uvodnog dela sastojala iz tri panela.

Na prvom panelu pod nazivom ,,Radna prava u Srbiji – između zakona I prakse” govorilo se o tome kakvo je stanje radnih prava u Srbiji I da li postoji jaz između zakona I prakse. Učesnici ovog panela bili su: prof. Bojan Urdarević (Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu), dr Mila Petrović (miritelj pri Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova), Dragana Savić (Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka I socijalna pitanja), prof. dr Mario Reljanović (Institut za uporedno pravo), Jovan Protić (Nacionalni coordinator za Srbiju, Međunarodna organizacija rada), Čedanka Andrić (predsednica, UGS Nezavisnost) I Danilo Milić (Olof Palme International Center).

Drugi panel nosio je naziv ,,Struktura nezaposlenosti I potrebe tržišta rada – zašto nam nedostaju radnici?” Na ovom panelu govorili su: prof. dr Mihail Arandarenko (Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu), prof. dr Vladan Ivanović (Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu), Sarita Bradaš (Fondacija Centar za demokratiju), Tanja Jakobi (Centar za istraživanje javnih politika) I Svetlana Budimčević (Unija poslodavaca Srbije). Učesnici su nastojali da odgovore na pitanja zašto nam nedostaju radnici I šta pokazuju podaci o strukturi nezaposlenosti I potrebama tržišta rada.

Treći panel pod nazivom ,,Osetljive grupe I zaposlenost sa osvrtom na obrazovanje I obuku” imao je za cilj da približi položaj osetljivih grupa u pogledu (ne)zaposlenosti kao I to kakva je uloga obrazovanja u tom kontekstu. Učesnici ovog panela bili su: Osman Balić (Liga Roma), Gordana Savić (Užički centar za ljudska prava), Jovana Krivokuća-Milovanović (Forum mladih sa invaliditetom), Bojana Tamindžija (Centar za politike emancipacije), Irena Pejić (Mašina), Dragana Todorović (ERA – Savez za jednaka prava LGBT osoba Zapadnog Balkana I Turske).

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content