Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Info sesija za poslodavce

INFO SESIJA ZA POSLODAVCE

-ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM-

Forum mladih sa invaliditetom Vas poziva na info sesiju  “Zapošljavanje osoba sa invaliditetom“.
Info sesija će se održati u 4 grada: Kragujevcu, Novom Sadu, Beogradu i Nišu.

 Cilj je informisanje poslodavaca i podrška u rešavanju prepreka i problema vezanih za uspešan proces zapošljavanja osoba sa invaliditetom u svim sektorima i na otvorenom tržištu rada.

 Forum mladih sa invaliditetom poseduje višegodišnje iskustvo u saradnji sa kompanijama u procesu zapošljavanja osoba sa invaliditetom, te će putem sesije predstaviti i inovativne usluge podrške poslodavcima razvijene u okviru projekta “Unapređenje zapošljivosti dugoročno nezaposlenih osoba sa invaliditetom“.

TEME:

  • Priprema i realizacija procesa zapošljavanja osoba sa invaliditetom
  • Savetodavna podrška Foruma mladih sa invaliditetom za proces zapošljavanja osoba sa invaliditetom – usluge namenjene poslodavcima
  • Predstavljanje web aplikacije za zapošljavanje osoba sa invaliditetom razvijene od strane Foruma mladih sa invaliditetom
  • Informisanje o programima Nacionalne službe za zapošljavanje od predstavnika ove institucije kao gostujućih predavača

 

Preporuka je da obuku pohađaju dve osobe ispred privrednog društva.

Obuka je deo projektnih aktivnosti Udruženja, te nije predviđena kotizacija.

Termini održavanja info sesija:


 

KAKO SE PRIJAVITI?

Za učešće na info sesiji se možete prijaviti putem popunjavanja prijavnog formulara koji je dostupan na linku PRIJAVNI FORMULAR.

Za sve dodatne informacije, možete se obratiti Forumu mladih sa invaliditetom, putem mail-a office@fmi.rs i telefona 064 4007839 i 069 1970845.

 

 O FORUMU MLADIH SA INVALIDITETOM:

Forum mladih sa invaliditetom je udruženje koje već petnaest godina aktivno radi na društvenom uključivanju osoba sa invaliditetom, zastupanjem i promovisanjem ljudskih prava kroz uspostavljanje partnerstava, izgradnju i jačanje neophodnih ljudskih i drugih resursa i kapaciteta.

Najvažniji rezultati u oblasti edukacije/zapošljavanja:

– Organizovali smo program prekvalifikacije za IT za osobe sa invaliditetom, u saradji sa Kancelarijom za IT i eUpravu i Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP)

– Uspostavili smo inovativnu uslugu profilisanje za tržište rada 2019. godine, kada je uslugu koristilo 80 osoba sa invaliditetom

– Realizovali smo o položaju osoba sa invaliditetom na tržištu rada i preprekama za zapošljavanje, na uzorku od 200 osoba sa invaliditetom i 100 poslodavaca u 4 grada, Beogradu, Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu  (2019.)

– Organizovali smo radnu praksu za 25 mladih sa invaliditetom u 17 različitih kompanija

– Organizovali smo radionice za osnaživanje mladih sa invaliditetom na tržištu rada koje je pohađalo 90 mladih sa invaliditetom

– Realizovali smo istraživanje sa 465 zaposlenih osoba sa invaliditetom, 194 nezaposlene osobe sa invaliditetom i 284 poslodavaca koje je doprinelo kreiranju izveštaja o položaju osoba sa invaliditetom na tržištu rada (2013.)

– Realizovali smo 3 edukativna programa za praćenje ostvarivanja prava osoba sa invaliditetom u procesu zapošljavanja, koji su uključili 65 učesnika iz 25 opština u Srbiji

– Osmislili smo program neformalne obuke “Inkluzivna akademija” u cilju jačanje kapaciteta osoba sa invaliditetom za zapošljavanje na otvorenom tržištu rada, koji realizujemo sedmu godinu za redom, i koji je do sada pohađalo 80 osoba sa invaliditetom. Nakon završetka programa, uspešnost u pronalasku posla je 95%.

-Potpisali smo oko 50 ugovora i memoranduma o saradnji sa kompanijama u cilju podrške za zapošljavanje osoba sa invaliditetom

 

O PROJEKTU

Projekat “Unapređenje zapošljivosti dugoročno nezaposlenih osoba sa invaliditetom“ (Pathway to inclusive labour market) ima za cilj unapređenje zapošljivosti dugoročno nezaposlenih osoba sa invaliditetom, putem kreiranja i realizacije paketa mera i usluga, kao i jačanjem socijalne inkluzije na tržištu rada. Projekat se realizuje od decembra 2018. do decembra 2020. godine, u partnerstvu sa Nacionalnom službom za zapošljavanje Srbije i Zavodom za zapošljavanje Crne Gore.

Aktivnosti projekta:

  • Realizacija istraživanja o položaju dugoročno nezaposlenih osoba sa invaliditetom i tržišta rada
  • Dizajniranje paketa mera u cilju unapređenja zapošljivosti, kroz proces profilisanja i direktnog kontinuiranog rada sa korisnicima – obuka profesionalaca i pilotiranje usluge
  • Psiho-socijalna podrška korisnicima – soft skills treninzi
  • Obuke za dokvalifikacije/prekvalifikacije korisnika
  • Realizacija paketa mera za biznis sektor i posredovanje u zapošljavanju

 

Projekat se realizuje u okviru šireg projekta “Podrška Evropske unije aktivnom uključivanju mladih”, koji je vredan 4.7 miliona evra, i koji finansira EU (IPA 2014) a kofinansira Vlada Republike Srbije. Projekat ima za cilj da obezbedi veću društvenu uključenost mladih u Srbiji  povećanjem zaposlenosti, omladinskih aktivnosti, radnog iskustva i preduzetničke prakse među mladima. Evropska unija i Vlada Republike Srbije su bespovratno dodelili 24 granta,  koji će se realizovati u više od 35 gradova i opština u Srbiji do kraja 2021. Projekti, koje sprovode republičke i pokrajinske institucije socijalne zaštite, opštine i gradovi, centri za socijalni rad, udruženja građana, fondacije i obrazovne ustanove, će povećati obim i kvalitet usluga na lokalnom nivou u obrazovanju i zapošljavanju, inovativnoj praksi i modelima aktivnog uključivanja, i na taj način ojačati društvenu uključenost mladih. Uticaj i konkretni rezultati projekta se očekuju na svim nivoima, a posebno u vezi sa povećanim kapacitetima relevantnih institucija u oblasti inovativnog razvoja i upravljanja merama aktivnog uključivanja mladih, razvoja politike u skladu sa najboljom praksom EU, kao i efikasniju upotrebu finansijske pomoći Evropske unije.

 

Projektom upravlja Ministarstvo finansija – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije, dok su institucionalni korisnici projekta Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstvo omladine i sporta.

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content