Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Realizovani treninzi za unapređenje mekih veština u procesu traženja posla

Kako je poslodavcima pri odabiru kandidata pored stručnog i tehničkog znanja veoma važan i odnos prema kolegama, fleksibilnost, prilagođavanje kolektivu, usmerenost na lični rast i razvoj, Forum mladih sa invaliditetom je na projektu „Unapređenje zapošljivosti dugoročno nezaposlenih osoba sa invaliditetom“ organizovao treninge za takozvane „meke“ veštine, kao značajnu podršku u prihosocijalnom osnaživanju u procesu traženja posla.

Tokom avgusta i septembra meseca realizovano je ukupno 5 treninga u 4 grada: Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu. Treninge su vodile Mirjana Gomilanović i Nadežda Đorđević, profesionalni sertifikovani treneri u oblasti razvoja lidera i organizacionog rasta. Trenerice poseduju iskustvo na projektima razvoja lidera, menadžmenta i zaposlenih, kroz koučing i edukacije, u velikim domaćim i međunarodnim kompanijama.

Neke od tema koje su na interaktivan način obrađene sa učesnicima prezentovane učesnicima su:

 • Konflikt;
 • Vreme – najdragoceniji resurs;
 • Komunikacija i pregovaranje;
 • Stres;
 • NLN – Neurologički nivoi;
 • Priprema za intervju;
 • Uspostavljenje poverenja;
 • Ciljevi u realnom okruženju;
 • Lični akcioni plan;
 • Kako postati lider;
 • Šta je tim.

Projekat „Unapređenje zapošljivosti dugoročno nezaposlenih osoba sa invaliditetom“ se realizuje u okviru šireg projekta “Podrška Evropske unije aktivnom uključivanju mladih”, koji je vredan 4.7 miliona evra, i koji finansira EU (IPA 2014) a kofinansira Vlada Republike Srbije. Projekat ima za cilj da obezbedi veću društvenu uključenost mladih u Srbiji  povećanjem zaposlenosti, omladinskih aktivnosti, radnog iskustva i preduzetničke prakse među mladima. Evropska unija i Vlada Republike Srbije su bespovratno dodelili 24 granta,  koji će se realizovati u više od 35 gradova i opština u Srbiji do kraja 2021. Projekti, koje sprovode republičke i pokrajinske institucije socijalne zaštite, opštine i gradovi, centri za socijalni rad, udruženja građana, fondacije i obrazovne ustanove, će povećati obim i kvalitet usluga na lokalnom nivou u obrazovanju i zapošljavanju, inovativnoj praksi i modelima aktivnog uključivanja, i na taj način ojačati društvenu uključenost mladih. Uticaj i konkretni rezultati projekta se očekuju na svim nivoima, a posebno u vezi sa povećanim kapacitetima relevantnih institucija u oblasti inovativnog razvoja i upravljanja merama aktivnog uključivanja mladih, razvoja politike u skladu sa najboljom praksom EU, kao i efikasniju upotrebu finansijske pomoći Evropske unije.

 

Projektom upravlja Ministarstvo finansija – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije, dok su institucionalni korisnici projekta Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstvo omladine i sporta.

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content