Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Jednaka šansa za sve – put ka inkluzivnom tržištu rada

Dvadeset poslodavaca i dvadeset dva praktikanta, učesnici programa „Radna praksa za mlade sa invaliditetom“, koji se realizuje u okviru projekta „Posao po meri“ koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), a sprovodi Forum mladih sa invaliditetom, okupilo se 10. 04. 2024. godine na prvom Forumu poslodavaca i praktikanata u Beogradu kako bi razmenili utiske i iskustva stečena u okviru ovog programa tokom prethodna dva meseca. Mladi sa invaliditetom imali su priliku da svoja znanja i veštine primene na željenom radnom mestu, kao i da ih unaprede pod mentorstvom poslodavaca vodećih kompanija u Srbiji, koji su svoje pozicije prilagodili i oglasili za osobe sa invaliditetom.

Na Forumu su istaknuti izazovi sa kojima se susreću mlade osobe sa invaliditetom pri traženju posla, pristupu radnim mestima i razvoju profesionalnih veština, ali su i prepoznati i pohvaljeni napori i podrška kompanija koje kroz ovaj program radnih praksi učestvuju u pokretanju pozitivnih promena.

„Sve više poslodavaca prepoznaje potencijal i talente osoba sa invaliditetom koje žive u ovoj zemlji. Oni istovremeno preduzimaju korake da svoje radne prostore učine inkluzivnijim i pristupačnijim. Tim poslodavcima želim da se zahvalim na njihovom vođstvu i što su pokazali da se kroz uključivanje osoba sa invaliditetom u radne timove poslovanje može učiniti jačim! Nadamo se da će ovaj program stažiranja postati efikasan model koji će druge kompanije u Srbiji slediti kako bi se osobama sa invaliditetom obezbedila adekvatna radna mesta” rekla je Bruk Ajšam, direktorka misije Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID).

Iako je usvojeno niz afirmativnih mera kojima se podstiće zapošljavanje osoba sa invaliditetom i dalje postoje izazovi i prepreke koje otežavaju njihovo uspešno uključivanje na tržište rada: nepovoljna obrazovna struktura, nedostatak pristupa jednakim mogućnostima za obrazovne obuke i prakse, kao i nedostatak prilika za sticanje veština neophodnih za određene poslove. Čak i kada osobe sa invaliditetom imaju mogućnost obrazovanja i razvoja svojih stručnih kompetencija, često nailaze na nedostatak šansi za praktičnu primenu tih veština u stvarnom radnom okruženju.

„Kroz ovaj program unapređuju se šanse za zapošljavanje mladih sa invaliditetom, kroz praktično iskustvo i sticanjem novih znanja i veština. Istovremeno poslodavcima se pruža prilika da u praksi primene inkluzivne procedure u procesu regrutacije i selekcije i izvrše sva potrebna individualna prilagođavanja radnog mesta i radnih zadataka“, izjavila je Slađana Lević, programska direktorka Foruma mladih sa invaliditetom, istakavši važnost sveobuhvatne podrške za zapošljavanje osoba sa invaliditetom koja se pruža u okviru projekta „Posao po meri“ kroz karijerno vođenje i savetovanje i  portal za zapošljavanje osoba sa invaliditetom zaposljavanje.fmi.rs.

Prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje, blizu 11 hiljada osoba sa invaliditetom je nezaposleno u Srbiji. Prema izveštaju Foruma mladih sa invaliditetom o položaju mladih sa invaliditetom na tržištu rada (2016) mlade osobe sa invaliditetom najčešće rade na poslovima koji su ispod njihovih kvalifikacija. Većina njih radi privremene, kratkoročne poslove i stoga imaju manje šanse za stalno zaposlenje.

„Moje iskustvo na praksi saradnika u sferi ljudskih resursa za modnu kuću „Mona“ je izuzetno pozitivno i veoma značajno za moj daljnji karijerni put. Verujem da će mi olakšati potraga za stalnim poslom, jer je praksa jedno radno iskustvo više, a svako radno iskustvo je značajno pri traženju posla, pogotovo u struci psihologa za koju sam se školovala“, izjavila je Teodora Palinkaš, praktikantkinja na poziciji Saradnik u HR timu u kompaniji „Mona“.

Poslovni sektor igra vitalnu ulogu u podsticanju jednakosti pri sprovođenju politika različitosti i inkluzije kroz obezbeđivanje jednakih mogućnosti pri zapošljavanju, stvaranje pristupačnog radnog okruženja i angažovanje u inicijativama korporativne društvene odgovornosti.

„Motiv za ulazak u program radne prakse je proizašao iz namere da PepsiCo učinimo inkluzivnijom organizacijom koja neguje različitosti i na aktivan način se bori protiv predrasuda, stereotipa, neinformisanosti i potencijalne diskrimanacije pojedinih društvenih grupa u nasoj zajednici“, izjavila je Vilena Višnjić, menadžerka akvizicije talenata u kompaniji „PepsiCo“ i istakla da je obuka koju im je omogućio Forum mladih sa invaliditetom u okviru programa radne prakse bila vrlo značajna, praktična, konkretna i informativna, imajući u vidu da kompanija prvi put učestvuje u jednom ovakvom programu. „Primena stečenog znanja je izgledala tako što se tokom procesa selekcije i sada saradnje koristila advekvatna terminologija i način komunikacije i što se sa uvažavanjem adekvatno ispitalo šta je neophodno prilagoditi u pogledu radnog mesta, prostora i same pozicije, kako bi obe strane imale benefit od toga“, dodala je Vilena.  

Prepoznali smo neke od dobrih praksi osnaživanja mladih sa invaliditetom u okviru programa i dodelili priznanje kompanijama i poslodavcima koji teže istinski inkluzivnom poslovanju i prihvataju raznolikost kao snagu.

Projekat “Posao po meri: Ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom” finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), a sprovodi Forum mladih sa invaliditetom, zajedno sa Fondacijom Ana i Vlade Divac, Karitasom Srbije, Smart Kolektivom i Centrom za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije.

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content