Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Jezik bez barijera: Održana radionica za zaposlene Grundfosa

Građenje kvalitetnog odnosa sa saradnicima uvek pravi razliku na duže staze.

Kompanija Grundfos nakon višegodišnje uspešne saradnje sa Forumom mladih sa invaliditetom, sredinom meseca marta ove godine, postala je članica Mreže poslodavaca za zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Kako kroz Mrežu poslodavaca za zapošljavanje osoba sa invaliditetom pružamo kompanijama članicama podršku kroz savetovanje, konsultacije i organizovanje treninga za zaposlene u skladu sa njihovim potrebama, nismo gubili vreme i već smo održali prvu radionicu za našu novu članicu.

Radionica pod nazivom Jezik bez barijera, održana je 21.maja u prostorijama kompanije Grundfos i bila je namenjena članovima tima za komunikaciju i marketing.

Na radionici analiziran je jezik koji se koristi u medijima prilikom izveštavanja o osobama sa invaliditetom, sa naglaskom na primere dobre prakse i ukazivanje na neadekvatne formulacije koje su često u upotrebi. Analizirane su i fotografije kao i ilustracije koje prate tekstove, a posebna pažnja bila je posvećena temi pristupačna komunikacija.

Zahvaljujemo se članovima tima za komunikaciju i marketing kompanije Grundfos na aktivnom učešću i iskrenu zainteresovanost za temu i radujemo se daljim zajedničkim aktivnostima.

Radionica je realizovana u okviru projekta Posao po meri: Ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom, koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) a sprovodi Forum mladih sa invaliditetom. Drugi partneri projekta su Karitas Srbije, Fondacija Ana i Vlade Divac, Smart Kolektiv i Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom.

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content