Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Vesti / /

Lokalna debata u Boru

Lokalna debata na temu ”Socijalno preduzetništvo-mogućnosti za socijalnu integraciju i ekonomski razvoj”  održana je u Boru 9. oktobra, u prostoru Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom. Debatom u Boru završen je niz lokalnih debata koje je tim Foruma održao u četiri grada u zemlji.

Učesnici debate bilu su predstavici Nacionalne službe za zapošljavanje, Centra za socijalni rad, opštinske uprave, kao i predstavnici organizacija civilnog društva iz Bora.

Predsednica  udruženja “Rukotvorine Arhaik”, gospođa Božica Milošević, predstavila je akrivnosti i proizvode udruženja, koje predstavlja primer socijalnog preduzetništva nastalog inkluzijom žena iz kluba rukotvorina, žena koje se bave seoskim turizmom i OSI udruženja MS Bor. Gospodin Novica Đokić, ispred udruženja Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom, osvrnuo se na aktivnosti civilnog društva u cilju razvoja socijalnog preduzetništva u Boru i istakao ključne prepreke na tom putu.

Prisutni su se tokom diskusije složili da je pored interesovanja za pimenu socijalnog preduzetništva na lokalu i značajnih inicijativa na tom polju, potreban i zakonodavni okvir za delovanje socijalnih preduzeća, postojanje poreskih olakšica, podrška lokalne vlasti i velikih kompanija, koje svojim resursima mogu značajno doprineti uspešnom radu socijalnih preduzeća. Takođe, ono što je nezaobilazno na tom putu jeste obrazovanje, podizanje svesti i jačanje kapaciteta za praktičnu primenu socijalnog preduzetništva.

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content