Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Vesti / /

Lokalna debata u Užicu


Lokalna debata pod nazivom “Socijalno preduzetništvo-mogućnosti za socijalnu integraciju i ekonomski razvoj“ odražana je 5.oktobra u Užicu, a u organizaciji Foruma Mladih sa Invaliditetom.

Učesnici debate bili su predstavnici organizacija civilnog društva, udruženja preduzetnika i obrazovnih institucija Zlatiborskog okruga.

Teme koje su obrađene na debati bile su određenje i trenutno stanje socijalnog preduzetništva, uloga poslovnog sektora u razvoju socijalog preduzetništva i uvođenja efikasnog menadžmenta u upravljanju socijalnim preduzećem.

Predstavnici Regionalne razvojne agencija redstavili su aktivnosti  i podrsku koju agencija pruza u oblasti preduzetništva. Gospođa Marina Tucović, ispred organizacije “Zenski centar Užice“ predstavila je inicijative u oblasti ekonomskog osnaživanja žena. Iskustvo u socijalnom preduzetništvu sa prisutnima je podelio i gospodin Vladan Sinđić, predstavnik centra “Libergraf“.

Prisutni su izrazili potrebu za donošenjem zakonodavnog okvira za poslovanje socijalnih preduzeća, potrebu za podizanjem svesti i većom promocijom značaja socijalnog preduzetništva u ovom kraju.

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content