Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Vesti / /

Lokalna debata u Leskovcu

Forum mladih sa invaliditetom održao je 26. septembra u Leskovcu, još jednu u nizu lokalnih debata pod nazivom“ Socijalno preduzetništvo-mogućnosti za socijalnu integraciju i ekonosmki razvoj“.

Učesnici debate bili su predstavnici organizacija civilnog društva, udruženja preduzetnika i obrazovnih institucija.

Teme koje su postavljanje na debati bile su određenje i trenutno stanje socijalnog preduzetništva, uloga poslovnog sektora u razvoju socijalog preduzetništva i uvođenja efikasnog menadžmenta u upravljanju socijalnim preduzećem. Gospodin Željko Plavšić, ispred organizacije Edukacioni centar iz Leskovca, podelio je sa prisutnima znanje i iskustvo na temu efikasnog upravljanja socijalnim preduzećem.

Prisutni su predstavili značajne inicijative za efikasniji razvoj socijalnog preduzetništva na lokalnom nivou, kao što je osnivanje Centra za socijalno preduzetništvo, i primere dobre prakse.

Direktor tehničke škole, gospodin Slavoljub Stanojević, predstavio je preduzetničke aktivnosti koje su uvedene kao deo obrazovnog programa škole.

Među problemima sa kojima se suočavaju na lokalu učesnici su, pre svega, istakli potrebu za većom podrškom od strane gradske vlasti, a zajednički zaključak za uspešnu primenu socijalnog preduzetništva jeste potreba za sistemskom podrškom, s jedne strane, i razvoj preduzetničkog duha, s druge strane.

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content