Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Vesti / /

Lokalne debate održane u šest gradova u Srbiji

Lokalne debate na temu „Mogućnosti unapređenja politika u oblasti zapošljavanja osoba sa invaliditetom“ su se tokom prethodnog meseca održale u Kragujevcu, Užicu, Nišu, Novom Sadu, Zrenjaninu i Beogradu.

Lokalne debate – grupne diskusije su se realizovale u okviru projekta „Platforma za sindikalno organizovanje osoba sa invaliditetom“ koji organizuje Forum mladih sa invaliditetom, u partnerstvu sa Secons – grupa za razvojnu inicijativu i Centrom za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije (CSZS),  u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, a uz finansijsku podršku Delegacije Evropske Unije u Republici Srbiji. Cilj ovog projekta je da doprinese razvoju i poštovanju prava osoba sa invaliditetom u radnom procesu, putem razvoja inovativne platforme za praćenje politike zapošljavanja osoba sa invaliditetom i zaštite i ostvarivanje prava iz rada i po osnovu rada osoba sa invaliditetom.

Jedan od rezultata projekta predstavlja istraživanje o položaju osoba sa invaliditetom na tržištu rada, sprovedeno sa uzorkom od 465 zaposlenih osoba sa invaliditetom, 194 nezaposlenih osoba sa invaliditetom i 284 poslodavaca, u kome je prikazan položaj osoba sa invaliditetom na tržištu rada, promene u zapošljavanju i nezaposlenosti, kao i građanski aktivizam i percepcija sindikalnog organizovanja i delovanja. Definisani su i indikatori za praćenje položaja osoba sa invaliditetom na tršištu rada, tj. ostvarivanja radnih prava osoba sa invaliditetom.

Na grupnim diskusijama su bili predstavljeni rezultati istraživanja: problemi sa ponudom i potražnjom rada, problemi sa posredovanjem na tržištu rada, preporuke za povećanje aktivizma osoba sa invaliditetom, kao i preporuke za povećanje zaposlenosti i kvaliteta zaposlenosti osoba sa invaliditetom.

Cilj diskusije bio je prikupljanje informacija o procesu zapošljavanja osoba sa invaliditetom od strane više aktera, koje će biti osnova za kreiranje preporuka za unapređenje politika u oblasti zapošljavanja. U diskusijama su učestvovali predstavnici organizacija osoba sa invaliditetom i osobe sa invaliditetom,  predstavnici lokalne samouprave, kao i zaposleni u centrima za socijalni rad, u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, preduzećima, kompanijama, preduzećima  za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.  Učesnici su imali priliku da na zajedničkom skupu  ispričaju svoja iskustva, stavove, mišljenja i da daju preoporuke,  i time zajednički doprinesu kreiranju preporuka koje će dalje unaprediti pomenuti proces i ojačati uloge svih relevantnih aktera, a najviše samih osoba sa invaliditetom.

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content