Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Vesti / /

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom obeležava se 3. decembra svake godine, kako bi se promovisalo puno i ravnopravno učešće osoba sa invaliditetom i preduzele mere za uključivanje osoba sa invaliditetom u sve aspekte društvenog razvoja.

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom – 3. decembar, proglašen od strane UN-a 1992. godine, od kada se obeležava u celom svetu, prilika je da se skrene pažnja svetske i domaće javnosti na jednu od najvećih društveno osetljivih grupa (prema podacima Svetske zdravstvene organizacije između 12% i 15% stanovništa ima neku vrstu invalidnosti) i na brojne probleme sa kojima se ona suočava zbog nejednakih društvenih mogućnosti, ali i da se ukaže na to da o osobama sa invaliditetom i različitim preprekama na koje nailaze, kao i potencijalima, treba govoriti tokom cele godine, a ne samo na ovaj dan.

Forum mladih sa invaliditetom je i ove godine aktivno radio u oblasti zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Mi pružamo podršku osobama sa invaliditetom, poslodavcima i kreatorima javnih politika kako bi se što bolje pronašli, prepoznali, uklopili i međusobno podržali u zajedničkom cilju da obezbede plaćeni posao za radnike sa invaliditetom. Činjenica je da se u našem društvu osobe sa invaliditetom susreću sa mnogobrojnim barijerama, koje možda kulminiraju u periodu života kada osoba treba da se uključi u tržište rada, što je jedini osnov stvarne samostalnosti. Da li barijere znače da treba odustati od samostalnosti – nipošto, ali ne treba se ponašati kao da barijera nema i imati nerealna očekivanja. Idealno stanje bi bilo da čim osoba sa invaliditetom poželi da radi, posao i dobije, ali to nije realnost u Srbiji. Iako svi znamo šta je idealan cilj, težnja ka idealnom cilju sastoji se od velikog broja malih, promišljenih i realnih koraka. Jedan od takvih koraka je donošenje Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, ali on predstavlja samo osnov.

Stoga, Forum mladih sa invaliditetom pruža usluge, kako osobama sa invaliditetom, tako i poslodavcima, nalazeći rešenja kako nastaviti put ka inkluziji osoba sa invaliditetom na tržište rada, pri tome vodeći računa o realnim resursima zajednica u kojima se zapošljavanje sprovodi. Usluge podrazumevaju kontinuirani rad sa pojedincima – osobama sa invaliditetom (radionice, treninzi za meke veštine, profesionalno informisanje, savetovanje i izrada individualnog plana zapošljavanja, individualni savetodavni rad, izrada biografije i priprema za posao, kursevi jezika, i drugo), kao i podršku poslodavcima (pretraga baze podataka FMI, procena radnog okruženja, podrška u razumnom prilagođavanju radnog mesta, obuke za zaposlene, primena zakonskih normativa…).

Ovih dana pokrećemo i Alijansu za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, jer smo uvideli da možemo da budemo posrednici u prepoznavanju budućih saveznika – osoba sa invaliditetom i poslodavaca, koji se ne poznaju dovoljno, i zato imaju poteškoće u komunikaciji. Naše iskustvo od 12 godina nas je uverilo da je podrška u kreiranju i održavanju zapošljavanja i radne inkluzije osoba sa najrazličitijim oblicima i stepenima invaliditeta ne samo moguća, nego i poželjna za sve strane. Alijansa će predstavljati zajednicu znanja i prakse, koja za cilj ima afirmaciju jednakih mogućnosti osoba sa invaliditetom na tržištu rada, pružanje podrške za prilagođavanje poslova i radnog mesta, kao i praćenje efekata radne i socijalne uključenosti osoba sa invaliditetom.

Platforma će svakom poslodavcu omogućiti korišćenje usluga Foruma mladih sa invaliditetom, nudeći rešenja za izazove u zapošljavanju osoba sa invaliditetom, koja mogu da se primene na lokalnom nivou, koja su fleksibilna, a za koje poslodavci smatraju da su važni.

Želimo da izgradimo most između različitih aktera, koji bi zatim zajednički, a ne odvojeno, prionuli da grade mehanizme uključivanja osoba sa invaliditetom, te stub mosta koji bi omogućio ekonomsku samostalnost osoba sa invaliditetom. Bez jedinstva, zajedničke vizije i politike, ne može doći do stvarnog napretka. Iako je saradnja nekada teška, ona je nužna.

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content