Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Realizovan treći ciklus radnih praksi

Projekat „Radna praksa za mlade sa invaliditetom“ Foruma mladih sa invaliditetom, koji je za cilj imao unapređenje zapošljivosti mladih sa invaliditetom kroz razvoj i primenu programa radne prakse, realizovan je u Beogradu, u periodu jul – decembar 2020. godine.

Uz sve objektivne prepreke i teškoće izazvane epidemiološkom situacijom i virusom Covid 19, na javnom konkursu za poslodavce prijavilo se 5 preduzeća. Prilikom prijave, poslodavci su preliminarno identifikovali jednu ili više radnih pozicija za mlade praktikante sa invaliditetom, dok je konačan izbor pozicije bio u dogovoru sa Forumom mladih sa invaliditetom i u skladu sa kvalifikacijama zainteresovanih praktikanata.

Realizacija prakse, u trajanju od 2 meseca, bila je bez finansijskih troškova po poslodavce, dok je Forum mladih sa invaliditetom pokrivao troškove prevoza i toplog obroka za praktikante. Takođe, Forum mladih sa invaliditetom je pružao stručnu podršku poslodavcima tokom čitavog trajanja programa.

Praksu je pohađalo 12 mladih sa invaliditetom u sledećim kompanijama/ustanovama: Wurth d.o.o, Hotel Srbija, Propeler centar d.o.o, Weles Development d.o.o i Dom za smeštaj odraslih invalidnih lica.

Potrebno je napomenuti da su kompanije, shodno inkluzivnim procedurama, i u slučajevima gde je bilo potrebno i u zahtevanoj meri, prilagodile radno mesto i poslovne zadatke vrstama invaliditeta praktikanata.

Radna praksa je merljivo pružila doprinos zapošljivosti i konkurentnosti mladih sa invaliditetom – praktikanata na tržištu rada, uz to kvalitativno menjajući odnos između mladih sa invaliditetom i poslodavaca, i to dvosmerno: s jedne strane, omogućivši učesnicima da na najbolji mogući način, stičući neposredno radno iskustvo u vrlo profesionalnom okruženju, unaprede lične, socijalne, radne i stručne veštine i znanja neophodna za dalje jačanje svoje pozicije na tržištu rada i dalje posledično poboljšanje sopstvene socio-ekonomske situacije, i s druge strane omogućavajući poslodavcima da se neposredno uvere u radne sposobnosti i mogućnosti praktikanata, eliminišući tako uticaj invaliditeta na zapošljivost mladih sa invaliditetom, kao i da unaprede kompanijske resurse i kapacitete za implementaciju inkluzivnih radnih praksi.

Projekat je finansijski podržan od strane Ministarstva omladine i sporta Vlade Republike Srbije.

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content