Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Vesti / /

Mehanizmi implementacije zakona o socijalnoj zaštiti na lokalnom nivou

U organizaciji Foruma mladih sa invaliditetom i Nacionalnog demokratskog  instituta, 15. decembra u Domu omladine, u Američkom kutku, s početkom u 10h, održan je edukativni seminar.

Cilj seminara bio je unapređenje dijaloga na temu implementacije Zakona o socijalnoj zaštiti, kroz uspostavljanje nužnog nivoa koordinacije ključnih aktera, kao i promocije inovativnih mehanizama saradnje civilnog i javnog sektora.

Ideja o organizovanju seminara proistekla je iz zaključaka i preporuka učesnika okruglog stola, održanog 21. septembra ove godine u Beogradu, gde su se predstavnici opštinskih vlasti i predstavnici organizacija osoba sa invaliditetom saglasili o neophodnosti jače međusobne saradnje, kako bi potrebe osoba sa invaliditetom bile na pravi način prepoznate i kako bi se obezbedili neophodni resursi i sredstva za njihovo zadovoljenje, a sa druge strane, i razvili programi i usluge od nužnog značaja.

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content