Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Novi projekat: „Radna praksa za mlade sa invaliditetom“

Forum mladih sa invaliditetom otpočeo je realizaciju projekta „Radna praksa za mlade sa invaliditetom“, koji za cilj ima unapređenje zapošljivosti mladih sa invaliditetom kroz razvoj i primenu programa radne prakse.

Ključne aktivnosti na projektu podrazumevaju:

  • Izradu procedura za praksu za mlade sa invaliditetom – kao preduslov za uspešnu realizaciju programa radne prakse
  • 2 treninga za poslodavce: a) Primena inkluzivnih procedura u procesu zapošljavanja/organizovanja radne prakse za mlade sa invaliditetom b) Trening za mentore – kao preduslov za smanjenje predrasuda i uspešno uključivanje mladih sa invaliditetom u svet rada
  • Trening za 15 odabranih praktikanata sa invaliditetom – sticanje mekih veština i veština samozastupanja – uspešno uključivanje u svet rada
  • Realizacija radne prakse (3 meseca) – sticanje radnog iskustva
  • Kodifikacija procedura – kao preduslov za skaliranje

Projekat se realizuje u partnerstvu sa Delta Holding d.o.o, u periodu od 15.septembra 2017. do 15.jula 2018. godine u Beogradu. Saradnici na projektu su i Nacionalna služba za zapošljavanje, Unija poslodavaca Srbije I Univerzitetski centar za studente sa hendikepom. Realizacija radne prakse za mlade sa invaliditetom predviđena je u periodu mart-jun 2018. godine.

Projekat je podržan od strane Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, u okviru tematske grant šeme „Podrška inovativnim pristupima povećanja zapošljavanja i zapošljivosti mladih“, koji predstavlja deo projekta „Podrška sprovođenju Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike u Republici Srbiji sa fokusom na politiku zapošljavanja i povećanja zapošljivosti mladih” („Inicijativa za zapošljavanje mladih“) kojeg finansijski podržava Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (Swiss Agency for Development and Cooperation – SDC) pod nazivom „Znanjem do posla – E2E“.

Logo Znanjem do poslaLogo TIM manjiLogo-Švajcarska kancelarija manji

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content