Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Vesti / /

Održan edukativni program “Standardizacija usluga za osobe sa invaliditetom” za Grad Beograd | servisipodrske.info

Standardizacija usluga, RumaPoslednji od tri edukativna programa na temu “Standardizacija usluga za osobe sa invaliditetom” održan je za Grad Beograd, u Rumi, od 27. do 29. juna u organizaciji Foruma mladih sa invaliditetom, a uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije.

Edukativni program predstavlja aktivnost projekta “Održivi servisi podrške za osobe sa invaliditetom” koji, u partnerstvu, sprovode Forum mladih sa invaliditetom, Šansa, Centar za razvoj inkluzivnog društva (CRID) i Udruženje građana Perspektive. Saradnici na projektu su Republički zavod za socijalnu zaštitu, Nacionalna služba za zapošljavanje, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Mreža RC i CSU Srbije-Udruženje Regionalnih centara i Centara za stručno usavršavanje.

Učesnici edukativnog programa održanog u Rumi bili su predstavnici organizacija civilnog društva i institucija iz Grada Beograda, koje pružaju usluge podrške za osobe sa invaliditetom ili imaju nameru da ove usluge uspostave.

Učesnici su imali priliku da, uz stručnu podršku tima trenera, Slavice Milojević , Tatjane Rajić i Vladana Jankovića, ojačaju kapacitete za uspostavljanje i razvoj servisa podrške za osobe sa invaliditetom primenom standarda za usluge socijalne zaštite.

Tri edukativna programa organizovana su sa ciljem unapređenje znanja učesnika o standardima za pružanje usluga, upoznavanje sa procesom planiranja i formiranja usluga za osobe sa invaliditetom u lokalnoj zajednici, kao i unapređenje međusektorske saradnje u procesu planiranja i sprovođenja usluga podrške za osobe sa invaliditetom.

prekoOdržan edukativni program “Standardizacija usluga za osobe sa invaliditetom” za Grad Beograd | servisipodrske.info.

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content